อบรมต่ออายุตัวแทน - นายหน้าประกันวินาศภัยตรงกับบริษัทประกันภัย

40987 Views  | 

อบรมต่ออายุตัวแทน - นายหน้าประกันวินาศภัยตรงกับบริษัทประกันภัย

 

หลักสูตรอบรมรมสำหรับ ตัวแทน - นายหน้าประกันวินาศภัย ปี 2564 
เช็คสถานะการต่อใบอนุญาตตัวแทนหรือนายหน้า
ตัวแทน - นายหน้าประกันภัยหน้าที่ไม่มีสังกัดสามารถขอรับ/ขอต่ออายุ/ขอขยายเวลาผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่
หลักสูตรเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตเป็น ตัวแทน / นายหน้าประกันภัย สมัครอบรมตัวแทน/นายหน้าออนไลน์
  หลักสูตรอบรมรมสำหรับ ตัวแทน - นายหน้าประกันวินาศภัย ปี 2564 (บมจ.เอเชียประกันภัย 1950 )
 หมายเหตุ : ปรับเปลี่ยนตารางตามสถานการณ์ Covid  2019 - หรืออาจะมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศสำนักงาน คปภ.

      การขอขยายเวลาในการยื่นคำขอต่อใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต ตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้าประกันชีวิตและ

             นายหน้าประกัน  วินาศภัย 

      ประกาศงดให้บริการออกใบอนุญาตที่สำนักงาน คปภ. (รัชดาภิเษก/ท่าพระ/บางนา) ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

             โดยนายหน้าที่ไม่มีสังกัดสามารถขอรับ/ขอต่ออายุ/ขอขยายเวลาผ่านช่องทางออนไลน์

            ได้ที่ https://onlineservice10.oic.or.th/AGUPLOAD/Index หรือสแกนผ่าน qr code ด้านล่าง

            สำหรับนายหน้าสังกัดบริษัทและตัวแทนสามารถยื่นขอรับ/ขอต่ออายุ/ขอขยายเวลาผ่านบริษัทที่สังกัด   

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy