ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 1 อาคเนย์ แฮปปี้

3569 Views  | 

ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 1 อาคเนย์ แฮปปี้

เงื่อนไขความคุ้มครอง และ อัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ประเภท 1 (ซ่อมอู่) 
ความคุ้มครองรถเก๋งส่วนบุคคล รถกระบะส่วนบุคคล   
ความคุ้มครองต่อบุคคลภายนอก
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย และ อนามัย เฉพาะส่วนเกิน /ต่อคน1,000,0001,000,000
วงเงินสูงสุดตามพรบ.รวมกันแล้วไม่เกิน / ต่อครั้ง10,000,00010,000,000
ความเสียหายของทรัพย์สินบุคคลภายนอก / ต่อครั้ง2,500,0002,500,000
รถยนต์เสียหาย สูญหาย / ไฟไหม้     
ความเสียหายต่อตัวรถคันเอาประกันภัย /ต่อคนตามทุนประกันภัยตามทุนประกันภัย
 รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้ / ต่อครั้งตามทุนประกันภัยตามทุนประกันภัย
ความเสียหายอันเนื่องจากภัยก่อการร้าย / ต่อครั้งตามทุนประกันภัยตามทุนประกันภัย
ความคุ้มครองเพิ่มเติม
การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล เพื่อผู้ขับขี่ และ ผู้โดยสาร /ต่อคน100,000 x 7 ที่นั่ง 100,000 x 7 ที่นั่ง 
ค่ารักษาพยาบาล เพื่อผู้ขับขี่ และ ผู้โดยสาร /ต่อคน100,000 x 7 ที่นั่ง 100,000 x 7 ที่นั่ง 
การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา /ต่อครั้ง 200,000 200,000
ความรับผิดส่วนแรก
ผู้เอาประกันมีความรับผิดส่วนแรกต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไม่มีความรับผิดส่วนแรกไม่มีความรับผิดส่วนแรก

ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 1 อาคเนย์ แฮปปี้


หมายเหตุ


- เบี้ยพรบ. (รถเก๋ง = 600 / 645.21 บาท , รถกระบะ = 900 / 967.28 บาท)

- รับประกันแบบซ่อมอู่สำหรับรถที่มีอายุ 2 - 7 ปี


- Compact Car : MG ZS ไม่รวมถึงรุ่นรถไฟฟ้า (EV)


- Pickup 4 Dr. : Ford Ranger ไม่รวมถึงรุ่น Wild Trak และ Raptor


- ทุนประกันภัยต้องกำหนดที่ 80% ของมูลค่าราคารถยนต์ที่แท้จริงในขณะที่ทำประกันภัยเท่านั้น


- เบี้ยประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองรวมภัยก่อการร้าย (รย.30) เรียบร้อยแล้ว


- อัตราเบี้ยประกันภัยนี้ใช้สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลเท่านั้น (ไม่รวมถึงรถยนต์ที่ใช้รับจ้าง หรือ ให้เช่า)


- คุ้มครองอุปกรณ์เครื่องตกแต่งหรือสิ่งที่ติดตั้งมากับรถยนต์ตามมาตรฐานโดยโรงงานประกอบหรือศูนย์จำหน่ายรถยนต์


- ไม่รับประกันรถที่ติดตั้งโครง - หลังคาเหล็ก โหลดเตี้ย รถแข่ง หรือรถดัดแปลงสภาพทุกชนิด


- กำหนดให้รถที่ประสงค์ทำประกันภัยทุกคันต้องผ่านการตรวจสภาพรถยนต์และผ่านการพิจารณารับประกันภัยจาก UW ก่อนเริ่มประกันภัย

 - เบี้ยประกันภัยข้างต้นสำหรับการทำประกันภัยรถยนต์ที่ไม่ใช้สิทธิ์รับส่วนลดกรณีติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)


- เงื่อนไขความคุ้มครองและการรับผิดชอบต่อค่าเสียหายส่วนแรกเป็นไปตามพิกัดเบี้ยประกันภัยที่ คปภ.กำหนด


- การรับประกันภัยตามโครงการนี้ให้เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป (โดยยึดตามวันที่เริ่มคุ้มครองเป็นเกณฑ์)


- บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเบี้ยประกันภัย โดยไม่ต้องต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สนใจทำประกันรถยนต์

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy