ประกันภัยรถยนต์ประกัน 2+ 3+ Msig Safe Guard

2797 Views  | 

ประกันภัยรถยนต์ประกัน 2+ 3+ Msig Safe Guard

                  แผนประกันภัยรถยนต์ Msig Safe Guard 2+ 3+                                

ความคุ้มครองMSIG Safe Guard
(Standard)
MSIG Safe Guard
(Mini)
  ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกต่อชีวิต ร่างกาย อนามัย500,000 บาท/คน500,000 บาท/คน
10,000,000 บาท/ครั้ง10,000,000 บาท/ครั้ง
  ทรัพย์สิน1,000,000 บาท/ครั้ง1,000,000 บาท/ครั้ง
 ความคุ้มครองต่อภัยเพิ่มเติมอุบัติเหตุส่วนบุคคล (5 ที่นั่ง)100,000 บาท/คน100,000 บาท/คน
 ค่ารักษาพยาบาล (5 ที่นั่ง)100,000 บาท/คน100,000 บาท/คน
 ประกันตัวผู้ขับขี่300,000 บาท/ครั้ง300,000 บาท/ครั้ง
 สนใจทำประกัน
 
  เงื่อนไขการรับประกันภัย
    

รถยนต์นั่งส่วนบุคคล (110) / รถยนต์โดยสาร (210) ไม่เกิน 12 ที่นั่ง ยกเว้นรถตู้โดยสารทุกประเภท รถยนต์กระบะบรรทุก
 รถต้องจดทะเบียนเป็นส่วนบุคคลเท่านั้น ยกเว้น รถยนต์ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
  ไม่รับประกันภัยรถยนต์ยี่ห้อ Audi, BMW, Volk, Volvo, รถสปอร์ต, รถยนต์นำเข้า หรือแปลงสภาพ รถกระบะที่มีติดตั้งอุปกรณืเพิ่มเติม เช่น โครงหลังคา
 รถยนต์ยี่ห้อ Benz - รับประกันเฉพาะแผน Safe 3, 4, 5, 6 เท่านั้น

มูลค่ารถยนต์ขณะที่เอาประกันภัย ต้องไม่ต่ำกว่าจำนวนเงินเอาประกันภัยตามแผนประกันภัย

ไม่คุ้มครองอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ที่ไม่ใช่มาตรฐานของโรงงาน

อัตราเบี้ยประกันภัยนี้เป็นประกันภัยพิเศษแบบ Fixed Rate

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสภาพรถตามที่เห็นเหมาะสม
 
      สนใจทำประกันภัยรถยนต์
 

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy