ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 3 , 2 คุ้มกัน , 3 คุ้มกัน และ 2+ , 3+

3714 Views  | 

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 3 , 2 คุ้มกัน , 3 คุ้มกัน และ 2+ , 3+

                                                                               ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 3
ความคุ้มครองประเภท 3 (Fix Rate)ประเภท 3
 ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

  - ความรับผิดต่อร่างกาย หรืออนามัยบุคคลภายนอก /คน

    ความรับผิดต่อร่างกาย หรืออนามัยบุคคลภายนอก /ครั้ง

500,000

10,000,000

500,000

10,000,000
  - ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก / ครั้ง600,0002,500,000
 ความรับผิดตามเอกสารแนบท้าย
   - อุบัติเหตุส่วนบุคคล / คน50,00050,000
   - ค่ารักษาพยาบาล / คน50,00050,000
   - การประกันตัวผู้ขับขี่ / ครั้ง200,000200,000
 รถเก๋ง (110 ) : จำนวนที่นั่ง (ผู้ขับขี่รวมผู้โดยสาร)5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง
 รถกระบะ (320 ) : จำนวนที่นั่ง (ผู้ขับขี่รวมผู้โดยสาร)3 ที่นั่ง3 ที่นั่ง
 รถตู้  (210 ) : จำนวนที่นั่ง (ผู้ขับขี่รวมผู้โดยสาร)-12 ที่นั่ง
 
ประเภท 3 Fix Rate 
อายุรถประกันภัยรวมภาษีอากร
 รถเก๋ง (110 ) ไม่จำกัดอายุรถ2,300
 รถกระบะ (320 )2,800
ประเภท 3อายุรถประกันภัยรวมภาษีอากร
 รถเก๋ง (110 )ไม่จำกัดอายุรถ2,650
 รถกระบะ (320 ) 3,200

 

รถตู้  (210 )

3,900

  1.อัตราเบี้ยประกันภัย สำหรับรถใช้งานส่วนบุคคล และขอสงวนสิทธิ์ไม่รับรถยนต์รับจ้าง รถให้เช่า รถแต่ง รถดัดแปลง รถขนส่ง หรือรถขนส่งสินค้า

    ที่มีความเสี่ยงภัยสูง เช่น เชื้อเพลิง กรด แก๊ส เป็นต้น


 2.ฝ่ายรับประกันภัย ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาปรับเปลี่ยนเบี้ยและกำหนดระยะเวลาการใช้อัตราเบี้ยตามความเหมาะสม

 3.เบี้ยประกันภัยที่เสนอเป็นแคมเปญพิเศา ที่มีอัตราเฉลี่ย ส่วนลดกล้อง CCTV ไว้เรียบร้อย

 ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 2 คุ้มกัน และ ประเภท 3 คุ้มกัน
ความคุ้มครอง3 เทเวศคุ้มกัน2 เทเวศคุ้มกัน2 เทเวศคุ้มกัน (Mini)
 ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
    - ความรับผิดต่อร่างกาย หรืออนามัยบุคคลภายนอก /คน

      ความรับผิดต่อร่างกาย หรืออนามัยบุคคลภายนอก /ครั้ง

500,000

10,000,000

500,000

10,000,000
500,000

10,000,000
    - ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก / ครั้ง1,000,0001,000,0001,000,000
ความรับผิดต่อรถคันเอาประกันภัย
   - เกิดการชนจากการประมาทของคู่กรณี โดยมีคู่กรณียอมรับผิด100,000100,000100,000
   - รถยนต์สูญหาย ไฟไหม้ไม่คุ้มครอง200,000100,000
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
    - อุบัติเหตุส่วนบุคคล / คน100,000100,000100,000
   - ค่ารักษาพยาบาล / คน100,000100,000 100,000

   - การประกันตัวผู้ขับขี่ / ครั้ง

 300,000 300,000 300,000

จำนวนที่นั่ง (ผู้ขับขี่รวมผู้โดยสาร)

 5 ที่นั่ง 5 ที่นั่ง 5 ที่นั่ง
 
3 เทเวศคุ้มกันอายุรถเบี้ยประกันภัยรวมภาษีอากร
 รถเก๋ง (110 )ไม่จำกัดอายุรถ2,600
รถกระบะ (320 ) 3,000
รถตู้  (210 ) 3,700
2 เทเวศคุ้มกันอายุรถเบี้ยประกันภัยรวมภาษีอากร
 รถเก๋ง (110 )

คุ้มครองกรณีรถยนต์สูญหาย

/ไฟไหม้ 200,000 บาท

รับรถ 2- 15 ปี

4,200
รถกระบะ (320 ) 6,500
รถตู้  (210 ) 9,000
2 เทเวศคุ้มกัน (Mini)อายุรถเบี้ยประกันภัยรวมภาษีอากร
 รถเก๋ง (110 )คุ้มครองกรณีรถยนต์สูญหาย

/ไฟไหม้ 100,000 บาท

ไม่จำกัดอายุรถ
3,400
รถกระบะ (320 ) 5,700

รถตู้  (210 ) 

8,000

 

1.อัตราเบี้ยประกันภัย สำหรับรถใช้งานส่วนบุคคล และขอสงวนสิทธิ์ไม่รับรถยนต์รับจ้าง รถให้เช่า รถแต่ง รถดัดแปลง รถขนส่ง หรือรถขนส่งสินค้า

    ที่มีความเสี่ยงภัยสูง เช่น เชื้อเพลิง กรด แก๊ส เป็นต้น


 2.ฝ่ายรับประกันภัย ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาปรับเปลี่ยนเบี้ยและกำหนดระยะเวลาการใช้อัตราเบี้ยตามความเหมาะสม


 3.เบี้ยประกันภัยที่เสนอเป็นแคมเปญพิเศา ที่มีอัตราเฉลี่ย ส่วนลดกล้อง CCTV ไว้เรียบร้อย

 สนใจทำประกัน

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy