ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 3 , 2 คุ้มกัน , 3 คุ้มกัน และ 2+ , 3+

2267 Views  | 

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 3 , 2 คุ้มกัน , 3 คุ้มกัน และ 2+ , 3+

                                                                               ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 3
ความคุ้มครองประเภท 3 (Fix Rate)ประเภท 3
 ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

  - ความรับผิดต่อร่างกาย หรืออนามัยบุคคลภายนอก /คน

    ความรับผิดต่อร่างกาย หรืออนามัยบุคคลภายนอก /ครั้ง

500,000

10,000,000

500,000

10,000,000
  - ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก / ครั้ง600,0002,500,000
 ความรับผิดตามเอกสารแนบท้าย
   - อุบัติเหตุส่วนบุคคล / คน50,00050,000
   - ค่ารักษาพยาบาล / คน50,00050,000
   - การประกันตัวผู้ขับขี่ / ครั้ง200,000200,000
 รถเก๋ง (110 ) : จำนวนที่นั่ง (ผู้ขับขี่รวมผู้โดยสาร)5 ที่นั่ง5 ที่นั่ง
 รถกระบะ (320 ) : จำนวนที่นั่ง (ผู้ขับขี่รวมผู้โดยสาร)3 ที่นั่ง3 ที่นั่ง
 รถตู้  (210 ) : จำนวนที่นั่ง (ผู้ขับขี่รวมผู้โดยสาร)-12 ที่นั่ง
 
ประเภท 3 Fix Rate 
อายุรถประกันภัยรวมภาษีอากร
 รถเก๋ง (110 ) ไม่จำกัดอายุรถ2,300
 รถกระบะ (320 )2,800
ประเภท 3อายุรถประกันภัยรวมภาษีอากร
 รถเก๋ง (110 )ไม่จำกัดอายุรถ2,650
 รถกระบะ (320 ) 3,200

 

รถตู้  (210 )

3,900

  1.อัตราเบี้ยประกันภัย สำหรับรถใช้งานส่วนบุคคล และขอสงวนสิทธิ์ไม่รับรถยนต์รับจ้าง รถให้เช่า รถแต่ง รถดัดแปลง รถขนส่ง หรือรถขนส่งสินค้า

    ที่มีความเสี่ยงภัยสูง เช่น เชื้อเพลิง กรด แก๊ส เป็นต้น


 2.ฝ่ายรับประกันภัย ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาปรับเปลี่ยนเบี้ยและกำหนดระยะเวลาการใช้อัตราเบี้ยตามความเหมาะสม

 3.เบี้ยประกันภัยที่เสนอเป็นแคมเปญพิเศา ที่มีอัตราเฉลี่ย ส่วนลดกล้อง CCTV ไว้เรียบร้อย

 ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 2 คุ้มกัน และ ประเภท 3 คุ้มกัน
ความคุ้มครอง3 เทเวศคุ้มกัน2 เทเวศคุ้มกัน2 เทเวศคุ้มกัน (Mini)
 ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
    - ความรับผิดต่อร่างกาย หรืออนามัยบุคคลภายนอก /คน

      ความรับผิดต่อร่างกาย หรืออนามัยบุคคลภายนอก /ครั้ง

500,000

10,000,000

500,000

10,000,000
500,000

10,000,000
    - ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก / ครั้ง1,000,0001,000,0001,000,000
ความรับผิดต่อรถคันเอาประกันภัย
   - เกิดการชนจากการประมาทของคู่กรณี โดยมีคู่กรณียอมรับผิด100,000100,000100,000
   - รถยนต์สูญหาย ไฟไหม้ไม่คุ้มครอง200,000100,000
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
    - อุบัติเหตุส่วนบุคคล / คน100,000100,000100,000
   - ค่ารักษาพยาบาล / คน100,000100,000 100,000

   - การประกันตัวผู้ขับขี่ / ครั้ง

 300,000 300,000 300,000

จำนวนที่นั่ง (ผู้ขับขี่รวมผู้โดยสาร)

 5 ที่นั่ง 5 ที่นั่ง 5 ที่นั่ง
 
3 เทเวศคุ้มกันอายุรถเบี้ยประกันภัยรวมภาษีอากร
 รถเก๋ง (110 )ไม่จำกัดอายุรถ2,600
รถกระบะ (320 ) 3,000
รถตู้  (210 ) 3,700
2 เทเวศคุ้มกันอายุรถเบี้ยประกันภัยรวมภาษีอากร
 รถเก๋ง (110 )

คุ้มครองกรณีรถยนต์สูญหาย

/ไฟไหม้ 200,000 บาท

รับรถ 2- 15 ปี

4,200
รถกระบะ (320 ) 6,500
รถตู้  (210 ) 9,000
2 เทเวศคุ้มกัน (Mini)อายุรถเบี้ยประกันภัยรวมภาษีอากร
 รถเก๋ง (110 )คุ้มครองกรณีรถยนต์สูญหาย

/ไฟไหม้ 100,000 บาท

ไม่จำกัดอายุรถ
3,400
รถกระบะ (320 ) 5,700

รถตู้  (210 ) 

8,000

 

1.อัตราเบี้ยประกันภัย สำหรับรถใช้งานส่วนบุคคล และขอสงวนสิทธิ์ไม่รับรถยนต์รับจ้าง รถให้เช่า รถแต่ง รถดัดแปลง รถขนส่ง หรือรถขนส่งสินค้า

    ที่มีความเสี่ยงภัยสูง เช่น เชื้อเพลิง กรด แก๊ส เป็นต้น


 2.ฝ่ายรับประกันภัย ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาปรับเปลี่ยนเบี้ยและกำหนดระยะเวลาการใช้อัตราเบี้ยตามความเหมาะสม


 3.เบี้ยประกันภัยที่เสนอเป็นแคมเปญพิเศา ที่มีอัตราเฉลี่ย ส่วนลดกล้อง CCTV ไว้เรียบร้อย

 สนใจทำประกัน

Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy