ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2+ 3+

2640 Views  | 

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2+ 3+

                                                                                                                                                                     ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2+รับรถอายุไม่เกิน 25 ปี
ความคุ้มครองจำนวนเงินจำกัดความรับผิด (บาท) (รหัส110,120 และ 320)
2+ X-Treme 12+X - Treme 22+ Standard
 1.ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

   1.1 ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย /คน

        ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย /ครั้ง

500,000

10,000,000

500,000

10,000,000

1,000,000

10,000,000

   1.2 ความรับผิดต่อทรัพย์สิน / ครั้ง1,000,0001,000,0001,000,000
 2. ความรับผิดต่อตัวรถยนต์
   2.1 เนื่องจากการชนกับยานพาหนะทางบกสามารถแจ้งคู่กรณีได้ไม่เกินทุนประกันภัยไม่เกินทุนประกันภัยไม่เกินทุนประกันภัย
   2.2 เนื่องจากภัยน้ำท่วม50,00050,000100,000
   2.3 รถยนต์สูญหาย - ไฟไหม้ไม่เกินทุนประกันภัยไม่เกินทุนประกันภัยไม่เกินทุนประกันภัย
 3. เอกสารแนบท้ายภัยเพิ่ม 
   3.1 อุบัติเหตุส่วนบุคคล (ร.ย.01) 100,000  100,000   100,000 
   3.2 ค่ารักษาพยาบาล (ร.ย.02) 100,000 100,000   100,000 
   3.3 การประกันตัวผู้ขับขี่ (ร.ย.03) 300,000 300,000   300,000 
 4.สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม   
    4.1 เงินชดเชยค่าเดินทางระหว่างรถยนต์เข้าซ่อมอู่จากอุบัติเหตุ ไม่เกิน 3 ครั้ง /ปี   
        - กรณีเป็นฝ่ายถูก ไม่คุ้มครอง 3,0003,000 
        - กรณีเป็นฝ่ายผิด ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง
   4.2 บริการช่วยเหลือฉุกเฉินกรณีรถเสียบนท้องถนนตลอด 24 ชั่วโมง ซิลเวอร์ ซิลเวอร์  ซิลเวอร์ 
 เบี้ยประกันภัย (รวมภาษีอากร) 2 + X -Treme1  2 + X -Treme2 2+ Standard
ทุนประกันภัย


รถเอเชีย                                                              100,0006,8007,2008,000
                                                    200,0007,6008,0009,000
300,0008,4008,80010,000
รถยุโรป                                                               100,0007,2007,6008,400
      200,000 8,000 8,4009,400 
 300,000 8,8009,200 10,400
    ดูข้อมูลเพิ่มเติมประกันภัยรถยนต์ประกัน 3+

 เงื่อนไขการรับประกันภัย

 1.ประเภทรถยนต์ที่รับประกันภัย (รถเอเซีย และยุโรป)
   1.1 รถยนต์นั่งไม่เกิน 7 ที่นั่ง ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า (รหัส 110 ,120 เท่านั้น)
   1.2 รถยนต์บรรทุก ไม่เกิน 4 ตัน ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า (รหัส 320 เท่านั้น)

 2.มูลค่ารถยนต์ ณ วันที่ทำประกันภัย ต้องไม่เกิน 2,000,000 บาท และไม่ต่ำกว่าทุนประกันภัยตามแผนที่เลือกซื้อ

 3. คุ้มครองอุปกรณ์ตกแต่งตามมาตรฐานที่ติดตั้งโดยโรงงานประกอบรถยนต์ หรือศูนย์จำหน่ายรถยนต์ กรณีอุปกรณ์ 

     ตกแต่งเสริมอื่นๆ คุ้มครองสูงสุดไม่เกิน  20,000 บาท/ครั้ง เฉพาะรายการที่ได้แจ้งให้บริษัททราบเท่านั้น

4. อายุรถยนต์ที่รับประกันภัย ไม่เกิน 25 ปี

5. อัตราเบี้ยประกันภัยนี้เป็นอัตราอัตราคงที่ (เบี้ยประกันภัยราคาเดียวกันทั้งงานใหม่และงานต่ออายุ)

6. ประเภทรถยนต์ที่ไม่รับประกันภัย ได้แก่ Supercar รถแข่ง รถแต่ง รถโหลดเตี้ย ยกสูง และรถดัดแปลงใดๆ รถติดไซเรน

     ทุกชนิดและรถที่เลขทะเบียนทุกตัวเป็นตัวเลข เช่น รถหกล้อ รถลาก รถพ่วง และรถสองแถว รวมไปถึงการใช้รถในการ

     Demo หรือ Test drive ทุกกรณี

7. ไม่คุ้มครองวัสดุอุปกรณ์ เช่น เครื่องทำความเย็น สีชนิดพิเศษ เคฟล่า สติ๊กเกอร์ รวมไปถึงการเคลือบสีทุกชนิด

สนใจทำประกัน 2+ 3+ 

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy