ประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิดสำหรับโรงงาน

5129 Views  | 

IAR

ประกันภัย เสี่ยงภัยทุกชนิด

ให้ความคุ้มครองสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประกอบกิจการต่าง ๆ (ไม่รวมฐานราก) เช่น อาคาร โกดัง หรือโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ


ตลอดจนทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้างนั้น ๆเช่น เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่งติคตั้งตรึงตรา อุปกรณ์สำนักงาน ของใช้


และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ สต็อกสินค้า เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตสินค้า ตลอดจนระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ภายในอาคารนั้น


สำหรับความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันไว้จากอุบัติเหตุซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่มิได้ระบุยกเว้นไว้ในกรมธรรม์

ขอข้อเสนอใหม่ / ขอออกข้อเสนอสำหรับปีต่ออายุ
        ติดตอเรา : 095 952 6514
      

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy