ประกันภัยความรับผิดสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์-กรุงเทพประกันภัย

3995 Views  | 

ประกันภัยความรับผิดสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์-กรุงเทพประกันภัย


ความคุ้มครองที่ครอบคลุม

   การประกันภัยความรับผิดสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์

   ให้ความคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมาย อันเนื่องมาจากการบาดเจ็บทางด้านร่างกายและจิตใจ ตลอดจนการสูญเสียชีวิตของผู้ป่วยซึ่งเกิดจากการรักษา หรือความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้จากการให้บริการทางแพทย์โดยไม่ตั้งใจ
     - คุ้มครองการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบุคคลภายนอก ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เอาประกันภัย
     - คุ้มครองค่าใช้จ่ายต่างๆที่ใช้ในการต่อสู้คดี
     - คุ้มครองสูงสุด 6,000,000 บาท
     - ให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมย้อนหลังนับตั้งแต่วันที่เริ่มทำประกันภัยเพียงต่ออายุความคุ้มครองอย่างต่อเนื่อง

ตารางความคุ้มครอง
 
ความคุ้มครอง
แผน 1แผน 2
1,000,000 บาท /ครั้ง
3,000,000 บาท /ปี
2,000,000 บาท /ครั้ง
6,000,000 บาท /ปี

ตารางเบี้ยประกัน
 
 
    เบี้ยประกัน
แผน 1
แผน 2
กลุ่มที่ 1
อายุรแพทย์ จิตแพทย์ พยาธิแพทย์ แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 
แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน แพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน
10,440
14,800
กลุ่มที่ 2
จักษุแพทย์ ศัลยแพทย์หรือแพทย์ผ่าตัด ทันตแพทย์ แพทย์หู คอ จมูก
แพทย์ทางรังสีวิทยา แพทย์ทางโลหิตวิทยา แพทย์ทางมะเร็งวิทยา
แพทย์เวชศาสตร์นิวเคลียร์ กุมารแพทย์ แพทย์ออโธปิดิกส์
11,600
16,440
กลุ่มที่ 3
วิสัญญีแพทย์ สูตินรีแพทย์ ศัลยแพทย์ระบบประสาทและสมอง
ศัลยแพทย์หัวใจและทรวงอก
12,900
18,260
 

ข้อยกเว้น
การประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง

1. การให้บริการทางการแพทย์นอกเหนือขอบแขตวิชาชีพ
2. การรักษาผิดพลาดที่กระทำการก่อนทำประกันภัย
3. การป้องร้องนอกประเทศไทย หรือคำตัดสินที่เกิดขึ้นนอกประเทศไทย
4. การบริการเสริมความงาม รักษาสิว ผิวพรรณ ให้ยาเพื่อลดน้ำหนัก
5. การปฏิบัติการของธนาคารเลือด เว้นแต่เป็นที่ซึ่งมีการจัดหาเลือด หรือ Blood Product เพื่อการใช้ปฏบัติการของผู้เอาประกันภัย
6. การปฏิบัติการของทันตแพทย์และทันตศัลยแพทย์เกี่ยวกับการให้ยาสลบและปฏิบัติตามที่ดำเนินไปภายใต้หารให้ยาสลบ เว้นแต่กระทำภายในโรงพยาบาล
7. ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการแผ่รังสีหรือการเปรอะเปื้อนกัมมันตภาพรังสี
8. การให้บริการขณะอยู่ภายใต้อิทธิพลของสิ่งเสพติด หรือสิ่งมึนเมา
9. ความผิดพลาดโดยเจตนา ประสงค์ร้าย การกระทำผิดทางอาญา
10. ความผิดพลาดจากการทดลองทางการแพทย์

 

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our นโยบายความเป็นส่วนตัว  and  นโยบายคุกกี้