ประกันภัยรถยนต์ MSIG Safeguard Lite 2+ 3+

2613 Views  | 

ประกันภัยรถยนต์ MSIG Safeguard Lite 2+ 3+

รายละเอียดความคุ้มครอง

MSIG Safeguard

Lite 3+

MSIG Safeguard

Lite 2+

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

  - ต่อชีวิต ร่างกาย อนามัย / คน500,000 บาท500,000 บาท
  - ต่อชีวิต ร่างกาย อนามัย / ครั้ง10,000,000 บาท10,000,000 บาท
ความรับผิดต่อทรัพย์สิน / ครั้ง600,000 บาท600,000 บาท
ความคุ้มครองต่อภัยเพิ่ม
  - อุบัติเหตุส่วนบุคคล (5 ที่นั่ง) / คน50,000 บาท50,000 บาท
  - ค่ารักษาพยาล (5 ที่นั่ง) / คน50,000 บาท50,000 บาท
ประกันตัวผู้ขับขี่ /ครั้ง100,000 บาท100,000 บาท
 ทุนประกันภัย

100,000

ชนกับยานพาหนะทางบก*

น้ำท่วม

100,000

ชนกับยานพาหนะทางบก*

น้ำท่วม สูญหาย (ทั้งคัน) ไฟไหม้

ระยะเวลาคุ้มครองExcess* / No Excess Excess* / No Excess
90 วัน1,559 / 1,6591,759 /1,859

   * Excess = 2,000 : ผู้เอาประกระกันภัยต้องรับผิดชอบความเสียหายส่วนแรก 2,000 บาท กรณีรถชนกับยานพาหนะทางบกและเป็นฝ่ายผิดเท่านั้น

เงื่อนไขการรับประกันภัย

  อายุรถที่รับประกันภัย ไม่เกิน 25 ปี

  รถยนต์นั่งส่วนบุคคล (รหัส110) รถยนต์โดยสาร (รหัส210) ไม่เกิน 15 ที่นั่ง ยกเว้นรถตู้โดยสารทุกประเภท รถปิคอัพไม่เกิน 4 ตัน(รหัส320)

  รถต้องจดทะเบียนเป้นส่วนบุคคลเท่านั้น (ไม่รับรถยนต์ที่จดทะเบียนนิติบุคคล)

  ไม่รับประกันภัยรถยนต์ที่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า หรือรถที่ใช้เพื่อการพาณิชย์

  ไม่รับประกันรถยนต์ยี่ห้อ Audi Benz Volk Volvo รถยนต์ยี่ห้อ/รุ่น ที่นำเข้า รถ Sport

  ไม่รับรถดัดแปลงสภาพ รถกะบะที่มีการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม เช่น โครงหลังคา โครงเหล็ก ตู้ทึบ หรือมีวัตถุประสงค์ในการใช้บรรทุกหรือ

    ขนส่งสินค้า เป็น

  มูลค่ารถยนต์ขณะท่ีเอาประกันภัย ต้องไม่ต่ำกว่าจำนวนเงินเอาประกันภัยตามแผนประกันภัยที่เลือก

  ไม่คุ้มครองอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ที่ไม่ใช่มาราฐานโรงงาน

  ซ่อมอู่ประกันภัย

ฟรี ! MSIG Roadside Assistance 24 ชั่วโมง ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด

ไม่หักค่าเสื่อมหากเกิดความเสียหายจากการชนกับยานพาหนะทางบก สำหรับของเหลว เช่น น้ำมันเครื่อง สารหล่อลื่น สารหล่อเย็นของระบบแอร์

 

                                          

MSIG Lite ชั้น 3
 
รายละเอียดความคุ้มครองประเภท 3
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
- ต่อชีวิต ร่างกาย อนามัย / คน500,000 บาท
- ต่อชีวิต ร่างกาย อนามัย / ครั้ง10,000,000 บาท
ความรับผิดต่อทรัพย์สิน / ครั้ง600,000 บาท
ความคุ้มครองต่อภัยเพิ่ม
- อุบัติเหตุส่วนบุคคล (5 ที่นั่ง) / คน50,000 บาท
- ค่ารักษาพยาบาล (5 ที่นั่ง) / คน50,000 บาท
ประกันตัวผู้ขับขี่ /ครั้ง100,000 บาท

 

รหัสรถ

ระยะเวลาคุ้มครอง

90 วัน

รหัสรถ 110559
รหัสรถ 120659
รหัสรถ 210859
รหัสรถ 320759

เงื่อนไขการรับประกันภัย

  รถยนต์นั่งส่วนบุคคล (รหัส 110) และนิติบุคคล (รหัส 120) รถยนต์โดยสาร (รหัส 210) ไม่เกิน 12 ที่นั่ง รถกระบะปิคอัพไม่เกิน 4 ตัน (รหัส (320)

  รถอายุไม่เกิน 25 ปี

Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy