ประกันภัยรถยนต์ 3+ ไทยศรีประกันภัย

4039 Views  | 

ประกันภัยรถยนต์ 3+ ไทยศรีประกันภัย

ประกันภัยรถยนต์ 3+
เบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 6,500 บาท
ไม่รวม พรบ.

ความคุ้มครอง

ทุนประกันภัย (บาท)

1. ความเสียหายต่อรถยนต์ที่เอาประกันภัย 
 คุ้มครองความเสียหายต่อเนื่องจากการชนกับยานพาหนะทางบก (ต่อครั้ง)ตามทุนประกันภัย
 ความเสียหายจากรถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้ (ต่อครั้ง)ไม่คุ้มครอง
2. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก 
 ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรือ อนามัย1,000,000
 ความเสียหายต่อทรัพย์สิน (ต่อครั้ง)1,000,000
3. ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย 
 อุบัติเหตุส่วนบุคคล 4 ที่นั่ง ที่นั่งละ 100,000
 ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ 4 ที่นั่ง ที่นั่งละ50,000
 การประกันตัวผู้ขับขี่100,000
 ค่าเสียหายส่วนแรก-
 

รถเก๋ง ญี่ปุ่น

รถเก๋ง ยุโรป

ทุนประกันภัย

เบี้ยประกันภัย (บาท)

ทุนประกันภัย

เบี้ยประกันภัย (บาท)

100,0006,500100,0007,800
200,0007,200200,0008,500
300,0007,900300,0009,200

* อัตราเบี้ยประกันภัยดังกล่าว รวมอากรสแตมป์ และภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

 

เงื่อนไขการรับประกัน

- อัตราเบี้ยประกันภัยดังกล่าวยังไม่รวม พรบ.
 
- รับประกันแบบซ่อมอู่
 
- รับประกันรถที่มีอายุไม่เกิน 15 ปี
 
- รับประกันเฉพาะยี่ห้อและรุ่นที่กำหนดเท่านั้น
 
- คุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์คันที่เอาประกันภัย อันมีสาเหตุจากการชนกับยานพาหนะทางบก

  (เฉพาะรถที่เดินด้วยกำลังเครื่องยนต์) และสามารถแจ้งรายละเอียดคู่กรณีได้

 
- รับประกันเฉพาะรถส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่รับรถรับจ้างหรือให้เช่า รวมถึงรถที่ใช้ในการธุรกิจ อื่นๆ

  เช่น รถบรรเทาสาธารณะภัย, รถพยาบาล เป็นต้น

 
- บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน) สงวนสิทธิ์รับประกันภัยตามยี่ห้อ/รุ่น และ/หรือ 

  ช่วงทุนประกันภัยที่กำหนดข้างต้นเท่านั้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

คำเตือน

- ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 
- เงื่อนไขการรับประกันภัยและอัตราเบี้ยประกันภัยเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
 

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy