ประกันภัยรถยนต์ 3+ สำหรับรถกระบะ

2817 Views  | 

ประกันภัยรถยนต์ 3+ สำหรับรถกระบะ

ประกันภัยรถยนต์ 3+ สำหรับรถกระบะ
เบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 6,500 บาท
ไม่รวม พรบ.

ความคุ้มครอง

ทุนประกันภัย (บาท)

1. ความเสียหายต่อรถยนต์ที่เอาประกันภัย
    คุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์เนื่องจากการชนกับยานพาหนะทางบก (ต่อครั้ง)ตามทุนประกันภัย
    ความเสียหายจากรถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้ (ต่อครั้ง)ไม่คุ้มครอง
2. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
    ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรือ อนามัย500,000
    ความเสียหายต่อทรัพย์สิน (ต่อครั้ง)1,000,000
3. ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
    อุบัติเหตุส่วนบุคคล 3 ที่นั่ง ที่นั่งละ50,000
    ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ 3 ที่นั่ง ที่นั่งละ50,000
    การประกันตัวผู้ขับขี่100,000
    ค่าเสียหายส่วนแรก-

ทุนประกันภัย

เบี้ยประกันภัย* (บาท)

100,0006,500
200,0007,200
300,0007,900

* อัตราเบี้ยประกันภัยดังกล่าว รวมอากรสแตมป์ และภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

เงื่อนไขการรับประกัน

- อัตราเบี้ยประกันภัยดังกล่าวยังไม่รวม พรบ.
 
- รับประกันแบบซ่อมอู่
 
- รับประกันรถที่มีอายุไม่เกิน 15 ปี
 
- คุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์คันที่เอาประกันภัย อันมีสาเหตุจากการชนกับยานพาหนะทางบก

  (เฉพาะรถที่เดินด้วยกำลังเครื่องยนต์) และสามารถแจ้งรายละเอียดคู่กรณีได้

 
- รับประกันเฉพาะรถส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่รับรถรีบจ้างหรือให้เช่า รวมถึงรถที่ใช้ในการธุรกิจ อื่น ๆ เช่น 

  รถบรรเทาสาธารณะภัย, รถพยาบาล เป็นต้น

 
- บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน) สงวนสิทธิ์รับประกันภัยตามยี่ห้อ/รุ่น หรือช่วงทุนประกันภัยที่กำหนดเท่านั้น

  และอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

คำเตือน

- ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 
- เงื่อนไขการรับประกันภัยและอัตราเบี้ยประกันภัยเปฺ็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
 

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy