ประกันภัยรถยนต์ TAXI

2688 Views  | 

ประกันภัยรถยนต์ TAXI

ประกันภัยรถยนต์ TAXI (LMG Insurance)

ประกันภัยรถยนต์        ประเภท 3    (ซ่อมอู่มาตรฐานสูงในเครือบริษัทฯ) 

เงือนไขและความคุ้มครอง      รหัส 730  รถยนต์นั่งรับจ้างสาธารณะ ใช้รับจ้งสาธารณะ

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
1. ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย / คน300,000
    ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย / ครั้ง10,000,000
2. ความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก / ครั้ง400,000
    2.1 ความเสียหายส่วนแรกไม่มี
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
1. ร.ย.01 การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ผู้ขับขี่ / คน50,000
    ผู้โดยสาร / คน50,000
2. ร.ย.02 ค่ารักษาพยาบาล / คน50,000
3. ร.ย.03 การประกันตัวผู้ขับขี่ / ครั้ง200,000
 
อัตราเบี้ยประกันภัยสำหรับหมวดทะเบียน "ม"  เท่านั้นสำหรับหมวดทะเบียนอื่นๆไม่ใช่ "ม"
เบี้ยสุทธิเบี้ยรวม
ภาษี+อากร
เบี้ยรวม
พรบ.
เบี้ยรวมทั้งสินเบี้ยสุทธิเบี้ยรวม
ภาษี+อากร
เบี้ยรวม
พรบ.
เบี้ยรวมทั้งสิน
คุ้มครองผู้ขับขี่รวมผู้โดยสาร
5 ที่นั่ง
11,17012,000.052,041.5614,041.6113,96315,000.332,041.5617,041.89
คุ้มครองผู้ขับขี่รวมผู้โดยสาร
7 ที่นั่ง
11,57012,430.192,041.5614,471.7514,36315,430.472,041.5617,472.03

หมายเหตุ

1. อัตราเบี้ยแยกตามหมวดทะเบียน ดังนี้
 
 1.1 หมวดทะเบียน "ม" สำหรับแท๊กซี่ส่วนบุคคล เขียว-เหลือง เท่านั้น
 
 1.2 หมวดทะเบียนอื่นๆที่ไม่ใช่ "ม"
 
2. พิจารณารับอายุไม่เกิน 12 ปี เงือนไขดังนี้
 
 2.1 จดทะเบียน ก่อน วันที่ 26/12/2548 อายุใช้งานได้ไม่เกิน 12 ปี
 
 2.2 จดทะเบียน ตั้งแต่ วันที่ 26/12/2548 เป็นต้นไปอายุการใช้งานได้ไม่เกิน 9 ปี
 
3. การแจ้งประกัน "แนบสำเนาทะเบียนรถยนต์ และหน้าบันทึกของเจ้าหน้าที่ ที่มีระบุอายุการใข้งานไว้แล้ว"
 
4. กรณีแจ้งงาน ระบุ PRODUCT CODE "NRSS"
 
5. อัตราเบี้ยประกันภัยนี้ได้รวมส่วนลดสำหรับรถยนต์ที่ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่ติดตั้งกับรถยนต์ไว้แล้ว
 
6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเบี้ยโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
ประกันรถ TAXI มิตรแท้ประกันภัย  
สอบถามข้อมูล : 095 952 6514

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy