ประกันภัยรถยนต์ 2+ 3+ ( 1 )

2411 Views  | 

ประกันภัยรถยนต์ 2+ 3+ ( 1 )

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 2+ 3+
​(Aioi Bangkpk insurance)
เพิ่มความคุ้มครองพิเศษจากภัยน้ำท่วม

ความคุ้มครองวงเงินความคุ้มครอง
3 PLUS TOGETHER
วงเงินความคุ้มครอง
ABI SAFEGUARD SAVING
วงเงินความคุ้มครอง
ABI SAFEGUARD
รถเก๋งรถปิคอัพรถเก๋งรถปิดอัพรถเก๋งรถปิคอัพ
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
1. ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย
    หรืออนามัยรวมผู้โดยสาร
ไม่เกิน/คน500,000500,000300,000300,000500,000500,000
 ไม่เกิน/ครั้ง10,000,00010,000,00010,000,00010,000,00010,000.00010,000,000
2. ความเสียหายต่อทรัพย์สินไม่เกิน/ครั้ง1,000,0001,000,0001,000,0001,000,0001,000,0001,000,000
ความรับผิดต่อตัวรถยนต์
1. ความเสียหายต่อตัวรถยนต์ต่อครั้ง100,000100,000100,000100,000100,000100,000
    ความเสียหายส่วนแรก
    กรณีเป็นฝ่ายผิด
2,0002,000ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มี
2. รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้ไม่คุ้มครองไม่คุ้มครองไม่คุ้มครองไม่คุ้มครองไม่คุ้มครองไม่คุ้มครอง
3. น้ำท่วมไม่คุ้มครองไม่คุ้มครองไม่คุ้มครองไม่คุ้มครองไม่คุ้มครองไม่คุ้มครอง
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
1. อุบัติเหตุส่วนบุคคล      
 1.1 ผู้ขับขี่ 1 คนต่อคน100,000100,00050,00050,000100,000100,000
 1.2 ผู้โดยสาร/คนต่อคน100,000
(4 คน)
100,000
(2 คน)
50,000
(4 คน)
50,000
(2 คน)
100,000
(4 คน)
100,000
(2 คน)
2. ค่ารักษาพยาบาล ของผู้ขับขี่
    และผู้โดยสาร
ต่อคน50,000
(5 คน)
50,000
(3 คน)
50,000
(5 คน)
50,000
(3 คน)
50,000
(5 คน)
50,000
(3 คน)
3. การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญาต่อครั้ง200,000200,000100,000100,000200,000200,000
เบี้ยประกันภัย
(รวมภาษีอากร ไม่รวมพรบ.)***
หมายเหตุ *** เบี้ยประกันภัย
-พรบ.รถเก๋ง 645.21 บาท 
-พรบ.รถปิคอัพ 967.28 บาท
6,6007,0806,5006,5007,0007,000

เงื่อนไขความคุ้มครอง

1.รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่ใช้รับจ้าง หรือให้เช่าอายุรถที่รับประกันภัย ไม่เกิน 15 ปี
 
2. รถกระบะ บรรทุกไม่เกิน 4 ตัน อายุรถที่รับประกันภัย ไม่เกิน 12 ปี
 
3. รถไม่ติดอุปกรณ์เสริมพิเศษ เช่น ตู้เย็น ไฮโดรริก หรือติดเครน
 
4. ไม่มีส่วนลดหมู่หรือส่วนลดประวัติดีต่อเนื่อง
 
5. ไม่รับประกันภัยรถรับจ้าง, รถสปอร์ต, รถดัดแปลง, รถแต่งซิ่ง, รถรับจ้างสาธารณะ, รถเช่า, และรถนำเข้า
 
6. คุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ที่เอาประกันภัยอันมีสาเหตุจากกการชนกับพาหนะทางบกและสามารถแจ้งรายละเอียดคู่กรณีได้
 
7. เอกสารนี้เป็นเอกสารแนะนำการประกันภัย มิใช่สัญญาประกันภัย ข้อกำหนดหรือเงื่อนไชของสัญญาประกันภัยจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
 

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy