ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 5 - 3 Plus Micro

2958 Views  | 

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 5 - 3 Plus Micro

ประกันภัยประเภท 5 สำหรับรหัส 110 , 320
* ไม่จำกัดอายุรถยนต์ *
3 PLUS MICRO

เงื่อนไขความคุ้มครอง
รถยนต์ที่รับทำประกันภัยกลุ่ม 3 , 4 , 5 กระบะ 320
ความคุ้มครองหลัก 
1. ความคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก 
 1.1 ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยบาท/คน500,000
       เฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตาม พรบ.บาท/ต่อครั้ง10,000,000
 1.2 ความเสียหายต่อทรัพย์สินบาท/ต่อครั้ง1,000,000
2. ความคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์  
 2.1 รถยนต์สูญหาย / ไฟไหม้บาทไม่คุ้มครอง
ความคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์ 
1. ความคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์ 
       เนื่องจากชนกับยานพาหนะทางบกบาท60,000
       ความเสียหายส่วนแรกกรณีเป็นฝ่ายผิดบาท2,000
ความคุ้มครองอื่นๆ ตามเอกสารแนบท้าย 
1. อุบัติเหตุส่วนบุคคล 
 1.1 เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร 
       ก) ผู้ขับขี่ 1 คนบาท/คน50,000
       ข) ผู้โดยสาร 4 คนบาท/คน50,000
2. ค่ารักษาพยาบาลบาท/คน50,000
3. ประกันตัวผู้ขับขี่บาท/ต่อครั้ง200,000
เบี้ยประกันภัยสุทธิ4,189.00
เบี้ยประกันรวมภาษี4,500.42
 

เงื่อนไขความคุ้มครอง

1. ความคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์ เนื่องจากชนกับยานพาหนะทางบก ( รถชนรถ )
 
2. ไม่รับ รถรับจ้างหรือให้เช่า / รถรับจ้างสาธารณะ / รถสปอร์ต / รถคูเป้ / รถแข่ง / รถแต่งดัดแปลงสภาพรถ / รถโหลดเตี้ย

     รถติดไซเรนทุกชนิด / รถยุโรป

 
3. หากมีอุปกรณ์ตกแต่งใดๆ นอกเหนือจากโรงงาน โปรดแจ้งรายละเอียดแก้เจ้าหน้าที่รับประกันภัย
 
4. พิเศษค่าเสียหายส่วนแรก 2,000 บาท ได้รับการยกเว้น
 
 
 
 
 
 
 
 

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy