ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 3

2365 Views  | 

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 3

ประกันภัยประเภท 3 สำหรับรหัส 110 , 320​
* ไม่จำกัดอายุรถ *
ป. 3 สุดคุ้ม

เงื่อนไขความคุ้มครอง

รถยนค์ที่รับทำประกันภัย
110
320 ( ไม่เกิน 4 ตัน )
ความคุ้มครองหลัก
 
 
1. ความคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก  
 1.1 ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยบาท/คน500,000500,000
       เฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดาม พรบ.บาท/ต่อครั้ง10,000,00010,000,000
 1.2 ความเสียหายต่อทรัพย์สินบาท/ต่อครั้ง600,000600,000
ความคุ้มครองอื่นๆตามเอกสารแนบท้าย  
1. อุบัติเหตุส่วนบุคคล   
 1.1 เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร   
       ก) ผู้ขับขี่ 1 คนบาท/คน50,00050,000
       ข) ผู้โดยสาร 4 คนบาท/คน50,00050,000
2. ค่ารักษาพยาบาลบาท/คน50,00050,000
3. ประกันภัยตัวผู้ขับขี่บาท/ต่อครั้ง200,000200,000
เบี้ยประกันภัยสุทธิ1,768.001,861.00
เบี้ยประกันภัยรวมภาษี1,900.321,999.83
 

เงื่อนไขความคุ้มครอง

1. ไม่รับ รถรับจ้างหรือให้เช่า / รถรับจ้างสาธารณะ / รถสปอร์ต / รถคูเป้ / รถแข่ง / รถแต่งดัดแปลงสภาพรถ / รถโหลดเตี้ย

    รถติดไซเรนทุกชนิด

 
2. รถกระบะ 320 ( ไม่เกิน 4 ตัน )
 
 

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy