ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ TIP Golf Indemnity

3670 Views  | 

ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ TIP Golf Indemnity

ความคุ้มครอง

แผน A

แผน B

ส่วนที่ 1 : ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก500,000600,000
ส่วนที่ 2 : ความบาดเจ็บทางร่างกายของผู้เอาประกันภัย
               2.1 การเสียชีวิต200,000300,000
               2.2 การสูญเสียอวัยวะเเละสายตา200,000300,000
               2.3 ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง200,000300,000
               2.4 ทุพพลภาพชั่วคราวไม่เกิน 52 สัปดาห์1,0002,000
               2.5 การรักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุเเต่ละครั้ง20,00030,000
ส่วนที่ 3 : อุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ20,00020,000
ส่วนที่ 4 : รางวัลพิเศษสำหรับ "โฮล - อิน - วัน"
               4.1 การเเข่งขันเป็นทงการ15,00030,000
               4.2 การเล่นทั่วไป10,00020,000
เบี้ยประกันภัย (รวมภาษีเเละอากร)9141,226
 
 โบรชัวร์ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ TIP Golf Indemnity Insurance
 ใบคำขอเอประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ TIP Golf Indemnity Insurance
 

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy