ประกันเรือเจ็ตสกี Jet Ski Insurance

3809 Views  | 

ประกันเรือเจ็ตสกี Jet Ski Insurance

ประกันเรือเจ็ตสกี 

Jet Ski Insurance

หลักประกันที่มั่นคง

ให้คุณประกอบธุรกิจเช่าเจ็ตสกีด้วยความอุ่นใจ

คุ้มครองทั้งผู้ใช้เรือและบุคคลภายนอก พร้อมค่ารักษาพยาบาล รวมถึงเรือเจ็ตสกี

เบี้ยประกันภัยเพียง 10,000 บาท

คุ้มสุด ด้วยทุนประกันภัยสูงสุด 450,000 บาท

คุ้มครอง การบาดเจ็บ เสียชีวิต หรือทุพพลภาพของผู้ใช้เรือ รวมถึงค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุสูงสุดถึง 200,000 บาท

ครอบคลุม ทุกอุบัติเหตุระหว่างการใช้งานหรือเก็บรักษาที่ทำให้เจ็ตสกีเสียหาย

ทั้งไฟไหม้ คลื่นลม มรสุม สึนามิ การชน การพลิกคว่ำ การขนย้าย รวมถึงการโจรกรรม

ความคุ้มครอง

ทุนประกันภัย

การสูญเสียชีวิตของผู้ใช้เรือ อันเกิดจากอุบัติเหตุในการขับขี่ หรือโดยสารเจ็ตสกี

   - เสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (คนละ)
   - สูญเสียมือ เท้า สายตา หรือสมรรถภาพในการใช้เรือ เท้า สายตา ทั้งสองข้าง (คนละ)
   - สูญเสียมือ เท้า สายตา หรือสมรรถภาพในการใช้เรือ เท้า สายตา ข้างเดียว (คนละ)
   - ค่ารักษาพยาบาล (สูงสุดคนละ)
  รวมสูงสุดตลอดระยะเวลาเอาประกันภัยไม่เกิน
 

50,000
50,000
30,000
15,000
200,000
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก อันเกิดจากอุบัติเหตุในการขับขี่ หรือโดยสารเจ็ตสกี

   - เสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (คนละ)
   - ค่ารักษาพยาบาล (สูงสุดคนละ)
   - ความเสียหายต่อทรัพย์สิน (สูงสุดคนละ)

  รวมสูงสุดตลอดระยะเวลาเอาประกันภัยไม่เกิน


50,000
15,000
25,000
200,000

ความเสียหายต่อตัวเรือเจ็ตสกี / อุบัติเหตุแต่ละครั้ง สูงสุดตลอดระยะเวลาเอาประกันภัยไม่เกิน

ความรับผิดส่วนแรก / อุบัติเหตุแต่ละครั้ง

50,000
1,000
เบี้ยประกันภัย10,000
หมายเหตุ 
1.ผู้เอาประกันภัยต้องเป็นบุคคล/หรือนิติบุคคลที่ดำเนินการให้เช่าเจ็ตสกี
2.คุ้มครองภายในเขตควบคุมการเดินเรือตามกฏหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ำไทย
ดาวโหลดใบคำขอเอาประกันภัยเจ็ตสกี                                                                                               

สนใจซื้อประกันเรือเจ็ตสกี

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our นโยบายความเป็นส่วนตัว  and  นโยบายคุกกี้