ประกันภัยร้านทอง Gold Shop

4669 Views  | 

GoldShop

หลักประกันที่มั่นคง ให้คุณประกอบธุรกิจร้านทองด้วยความอุ่นใจ

คุ้มครองทั้งคุณ และทรัพย์สินจากการถูกชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์

พร้อมค่ารักษาพยาบาล

เบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 52 บาท / วัน
คุ้มครองสูงสุดถึง 3,000,000 บาท
ให้คุณคุ้มยิ่งขึ้น ด้วยส่วนลดพิเศษสูงสุด 20 % เมื่อมีมาตราการรักษาความปลอดครบทั้ง 4 ข้อ
   - ร้านค้าอยู่ในห้างสรรพสินค้า
   - มีตำรวจ หรือ คปภ. รักษาการณ์ในเวลาทำการไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง
   - มีระบบแจ้งความปลอดภัยด้วยกระจกนิรภัย หรือลูกกรงเหล็ก
 
ตารางความคุ้มครอง และเบี้ยประกันภัย                                                                                                                   
ความคุ้มครองทุนประกันภัย
แผน 1แผน 2แผน 3
1. ความเสียหายต่อทองคำที่มีไว้เพื่อจำหน่ายอันเกิดจาก

    - การชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์
    - การวิ่งราว
 

1,000,000
100,000


2,000,000
200,000


3,000,000
300,000
2. ความเสียหายต่อตัวอาคาร ตู้นิรภัย กระจก เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่งติดตั้งตรึงตรา
    เครื่องใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ตู้แสดงสินค้าทองคำ เครื่องชั่ง และโทรทัศน์วงจรปิด
100,000100,000100,000
3. การบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของผู้เอาประกันภัย /คนในครอบครัว / ลูกจ้าง /ลูกค้า 
    อันเกิดจากการชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ หรือวิ่งราวทรัพย์

   - เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง คนละ / ต่อครั้ง
     และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
   - ค่ารักษาพยาบาล คนละ/ต่อครั้ง
     
และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
 

100,000
300,000
10,000
30,000200,000
600,000
20,000
60,000300,000
900,000
30,000
90,000
เบี้ยประกันภัย18,82232,65846,709
กรณีผู้เอาประกันภัยรับผิดชอบความรับผิดส่วนแรกในแต่ละครั้ง และทุกครั้ง10,00020,00030,000
เบี้ยประกันภัย17,28529,86542,584
 
    ใบคำขอเอาประกันภัยร้านทอง Gold Shop
 

ต้องการซื้อประกันภัย

 

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy