ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ Thaisri - Golfer Indemnity

3076 Views  | 

Golf

ความคุ้มครอง

คุ้มครอง การฝึกหัด การซ้อมหรือการเล่นกอล์ฟ ในสนามกอล์ฟ หรือ สนามฝึกหัดกอล์ฟสาธารณะ ทั่วประเทศ

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก500,000 บาท
ความบาดเจ็บทางร่างกายของผู้เอาประกันภัย
     การเสียชีวิต200,000 บาท
     การสูญเสียอวัยวะสายตา200,000 บาท
     ทุพพลภาพสินเชิงถาวร200,000 บาท
     ทุพพลภาพชั่วคราวไม่เกิน 52 สัปดาห์1,000 บาท / สัปดาห์
     ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง20,000 บาท
ความคุ้มครองอุปกรณ์เล่นกอล์ฟ20,000 บาท
รางวัล Hole in One
     การแข่งขัน15,000 บาท
     การเล่นทั่วไป10,000 บาท
 
 โบชัวร์ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ
  ใบคำขอเอประกันภัย Thaisri Golf Indemnity

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy