ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม BKI PA Group

4937 Views  | 

BKI_PA Group

ตารงความคุ้มครองแบบมีค่ารักษาพยาบาล
ความคุ้มครองเเผน 1เเผน 2เเผน 3
1. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะหรือสายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวร100,000200,000300,000
2. ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ10,00020,00030,000
ตารางเบี้ยประกันรวมรายปีต่อคน   
เเบ่งตามชั้นอาชีพเเผน 1เเผน 2เเผน 3
กลุ่ม A20 - 50 คน375625870
51 - 100 คน355590825
101 - 200 คน335555775
กลุ่ม B20 - 50 คน5659351,300
51 - 100 คน5358851,253
101 - 200 คน5008301,160
ตารางความคุ้มครองเเบบไม่มีค่ารักษาพยาบาล
ความคุ้มครองเเผน 1แผน 2แผน 3
1. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะหรือสายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวร100,000200,000300,000
ตารางเบี้ยประกันรวมรายปีต่อคน
เเบ่งตามชั้นอาชีพแผน 1แผน 2แผน 3
กลุ่ม A20 - 50 คน140280420
51 - 100 คน110225335
101 - 200 คน105210315
กลุ่ม B20 - 50 คน180335535
51 - 100 คน170335500
101 - 200 คน150300445
     
 

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy