ประกันอัคคีภัยสำหรับบ้านอยู่อาศัย

3676 Views  | 

ประกันอัคคีภัยสำหรับบ้านอยู่อาศัย

ประกันอัคคีภัยสำหรับบ้านอยู่อาศัย
รายละเอียดทรัพย์สินที่ความคุ้มครอง

การประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย ให้ความคุ้มครอง ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ครอบคลุมถึง

   1. สิ่งปลูกสร้างไม่รวมฐานราก ได้แก่ บ้าน ทาวน์เฮ้าส์ บ้านแฝด ตึกแถว สำหรับอยู่อาศัย โรงรถ และอาคารย่อย เช่น เรือนคนรับใช้เรือนครัว เป็นต้น กำแพง รั้ว ประตู รวมทั้งส่วนปรับปรุงต่อ

       เติมห้องชุดสำหรับอยู่อาศัยในแฟลต อาคารชุด คอนโดมีเนียม

  2. ทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง ได้แก่ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่ง สิ่งติดตั้งตรึงตรา เครื่องมือ เครื่องใช้ภายในบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน เครื่องดนตรี เครื่องเสียง

      เครื่องครัว เครื่องนุ่งห่ม และทรัพย์สินเพื่อการอยู่อาศัยอื่นๆ

รายละเอียดความคุ้มครอง

     ไฟไหม้  ฟ้าผ่า(รวมถึงความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกิดจากการลัดวงจรจากฟ้าผ่า) ภัยระเบิด ภัยจากการเฉี่ยวและหรือการชนของยวดยานพาหนะหรือสัตว์พาหนะ

     ภัยจากอากาศยานและหรือวัตถุที่ตกจากอากาศยาน ภัยเนื่องจากน้ำ

รายละเอียดความคุ้มครองภัยธรรมชาติ
    ภัยจากลมพายุ ภัยจากน้ำท่วม ภัยจากแผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิด หรือคลื่นใต้น้ำ หรือสึนามิ ภัยจากลูกเห็บ

เงื่อนไขในการรับประกัน : ระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี, 2 ปี, 3 ปี และ 5 ปี

หมายเหตุ : ไม่รับประกันห้องแถวไม้, ห้องแถวครึ่งตึกครึ่งไม้ และบ้านไม้ทั้งหลังเบี้ยประกันภัยขั้นต่ำเพียง 645.- บาท ต่อปี 

                  ขึ้นอยู่กับทุนประกัน และประเภทของสิ่งปลูกสร้าง


This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy