ประกันอุบัติเหตุสำหรับเด็ก MSIG-PA เบา เบา

4491 Views  | 

ประกันอุบัติเหตุสำหรับเด็ก MSIG-PA เบา เบา

เงื่อนไข
1.ผู้เอาประกันภัยต้องมีสัญชาติไทย
2.อายุตั้งแต่ 1 ปี ถึง 65 ปี บริบูรณ์
3.เป็นผู้ที่มีประวัติสุขภาพที่ดี ไม่เป็นผู้พิการ ไม่เป็นผู้ป่วยเรื้อรัง หรือได้รับบาดเจ็บ ณ วัน ที่ขอเอาประกันภัย
4.ผู้เอาประกันภัยสามารถซื้อประกันอุบัติเหตุ พีเอ เบา เบา ได้สูงสุดเพียง 1 ฉบับเท่านั้น
5.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันภัยตามนโยบายของบริษัท
6.ไม่รับประกันภัยลักษณะงานเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากเป็นพิเศษ
 
เอกสารประกอบการสมัคร
1.ใบคำขอเอาประกันภัยกรอกข้อมูลให้สมบูรณ์พร้อมลายเซ็นดาวน์โหลดใบคำขอเอาประกันภัย
2.สำเนาบัตรประชาชนดาวโหลดรายละเอียดแผนประกันภัย
3.ใบชำระเบี้ยประกันภัยดาวน์โหลดบัญชีธนาคาร
 

ความคุ้มครอง

จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)

การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1) จากอุบัติเหตุ150,000 บาท
การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากถูกฆาตกรรม
หรือถูกทำร้ายร่างกาย
50,000 บาท
การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงขณะขับขี่
หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
50,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ  เนื่องจากอุบัติเหตุ รวมการถูกฆาตกรรม หรือถูกลอบทำร้ายร่างกาย
และอุบัติเหตุจากการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
5,000 บาท ต่ออุบัติเหตุ
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุ รวมการถูกฆาตกรรม หรือถูกลอบทำร้ายร่างกาย
และอุบัติเหตุจากการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
1,000 บาท 
เบี้ยประกันภัย รวมภาษีและอากรแสตมป์แล้ว555 บาท 
 
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 095 - 952 6514 , 084 - 914 9731 , Line id : makeinsuranceeasy , Email : asinlifes@yahoo.com

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy