ประกันกลุ่มสวัสดิการพนักงานตั้งแต่ 30 คน ขึ้นไป

5491 Views  | 

ประกันกลุ่มสวัสดิการพนักงานตั้งแต่ 30 คน ขึ้นไป

ข้อมูล/เอกสารประกอบการขอออกข้อเสนอ 

 สำเนาหน้าตารางกรมกรมธรรม์เดิม (ถ้ามี)
 ใบคำขอกรอกข้อมูลพนักงาน
 ประวัติเคลม ย้อนหลัง 3 ปี
  ลักษณะธุรกิจ / จำนวนพนักงาน (Website)
 รายละเอียดความคุ้มครองที่ต้องการ
   
 

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy