ประกันอุบัติเหตุกลุ่มตั้งแต่ 5 คน ขึ้นไป

6010 Views  | 

ประกันอุบัติเหตุกลุ่มตั้งแต่ 5 คน ขึ้นไป

รายละเอียดความคุ้มครอง
คุ้มครองอุบัติเหตุทุกชนิดตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลก
ขยายความคุ้มครองถึงการขับขี่และซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์
คุ้มครองการถูกฆาตกรรม และลอบทำร้าย

การจ่ายค่าชดเชย
คุ้มครองการสูญเสียชีวิต อวัยวะ แขน ขา ตา นิ้ว (อ.บ. 2)
การสูญเสียการรับฟังและการพูดออกเสียง
การทุพพลภาพถาวร
ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ

ข้อยกเว้นไม่คุ้มครอง
ไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยธรรมดา การติดเชื้อโรคที่มิได้เกิดจากอุบัติเหตุ
การทำร้ายร่างกายโดยเจตนา การฆ่าตัวตาย ภัยสงคราม การกระทำอาชญากรรม
การทะเลาะวิวาท และขณะตกอยู่ภายใต้อำนาจสุราหรือยาเสพติด 
การจราจลและนัดหยุดงาน

  ดาวโหลดใบสมัครประกันกลุ่ม 

 ตารางผลประโยชน์ และอัตราเบี้ยประกันภัย
  (Group A ) สำหรับขั้นอาชีพ 1-3 (ผู้บริหาร เจ้าของกิจการ พนักงานในสำนักงาน และอาชีพที่ไม่เสี่ยงภัยอันตราย)

ความคุ้มครอง และผลประโยชน์

แผน 1

แผน 2

แผน 3

แผน 4 

แผน 5
  เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ และสายตา (AD&D) 200,000 300,000 400,000 500,000 1,000,000
  ทุพพลภาพถาวร (PD) 200,000 300,000 400,000 500,000 1,000,000
  ค่ารักษาพยาบาลต่อครั้ง (ME) 20,000 30,000 40,000 50,000 100,000
  การถูกฆาตกรรม และการถูกลอบทำร้าย (MA) 200,000 300,000 400,000 500,000 1,000,000
  มอเตอร์ไซค์ (MC) 100,000 150,000 200,000 250,000 500,000
  วงเงิน บัตรสิทธิพิเศษ (Cashless Card) 20,000 30,000 40,000 50,000 100,000
 
เบี้ยประกันภัย / ปี ( Premium )

680

951

1,222

1,562

3,055

ตารางผลประโยชน์ และอัตราเบี้ยประกันภัย
  (Group B ) สำหรับขั้นอาชีพ 4-5 (อาชีพที่เสี่ยงอันตรายในด้านการทำงาน วิศวกรตรวจงาน หัวหน้างาน พนักงานขับรถ ช่าง พนักงานขาย พนักงานส่งของ)

ความคุ้มครอง และผลประโยชน์

แผน 1

แผน 2

แผน 3

แผน 4 

แผน 5
  เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ และสายตา (AD&D) 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000
  ทุพพลภาพถาวร (PD) 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000
  ค่ารักษาพยาบาลต่อครั้ง (ME) 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000
  การถูกฆาตกรรม และการถูกลอบทำร้าย (MA) 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000
  มอเตอร์ไซค์ (MC) 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000
  วงเงิน บัตรสิทธิพิเศษ (Cashless Card) 10,000 30,000 30,000 40,000 50,000

เบี้ยประกันภัย / ปี ( Premium )
680 1,018 1,494 1,900
2,376
 
 

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy