ประกันภัยก่อสร้าง Contractor All Risk

9311 Views  | 

Contractor


 

   การประกันภัยการก่อสร้าง และ การติดดั้งเครื่องจักร (Contractors' All Risks & Erection All Risks Insurance )

ให้ความคุ้มครองครอบคลุมการเสี่ยงภัยทุกชนิดของผู้รับเหมาก่อสร้างหรือผู้รับจ้างเหมางานติดตั้ง ความคุ้มครองแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ

- ความเสียหายหรือการสูญเสียที่เกิดกับตัวงานที่รับจ้างเหมาจากภัยธรรมชาติ หรืออุบัติเหตุจากความประมาทของผู้รับเหมาหรือคนงานของผู้รับเหมาก่อสร้าง หรือติดตั้ง


- ความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือความบาดเจ็บทางร่างกายหรือชีวิตของบุคคลภายนอก ซึ่งมีสาเหตุจากความประมาท เลินเล่อ


  ของผู้รับเหมาหรือคนงานที่เกิดขึ้น จากอุบัติเหตุในระหว่างก่อสร้าง

    ดาวน์โหลดใบคำขอประกันภัยการก่อสร้าง

อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย


- ประกันภัยก่อสร้าง Contractor All Risk


- ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ขับสบายใจ จ่ายสบาย


- ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ขับสบายใจ จ่ายสบาย


- ประกันเดินทาง Azcp Overseas Student


- ประกันอุบัติเหตุเดินทางสำหรับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคเทศก์


- ประกันภัยรถยนต์


- ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA Top Shield


- ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลแบบครอบครัว PA Ready Family Care


- ประกันอุบัติเหตุสัวนบุคคลสูงวัย PA Happy Senior


- ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม PA Group


ดูทั้งหมด...

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy