ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางสำหรับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ - CHUBB

7037 Views  | 

ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางสำหรับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ - CHUBB


แผนประกันอุบัติเหตุเดินทางสำหรับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ - ซับบ์ สามัคคี
 
ข้อตกลงคุ้มครองทุนประกันภัย (บาท)
1.การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง อันเนื่องจากอุบัติเหตุ1,000,000
2.ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง500,000
3.ค่าเคลื่อนย้ายเพื่อรักาาพยาบาลฉุกเฉินรวมอยู่ในค่ารักษาพยาบาล
4.ระยะเวลาในการเดินทางต่อครั้งสูงสุด 30 วัน
5.วงเงินความรับผิดสูงสุดต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง100,000,000 บาท
จำนวน 500 - 2,999 คน ต่อปี เบี้ยประกันภัยต่อคน35 บาท
จำนวน 3.000 - 9,999 คน ต่อปี เบี้ยประกันภัยต่อคน30 บาท
จำนวน 10,000 คน ขึ้นไปต่อปี  เบี้ยประกันภัยต่อคน25 บาท
 
ระยะเวลาคุ้มครองไม่เกิน 30 วันต่อเที่ยว
คุ้มครองนักท่องเที่ยว Inbound - Outbound - Domestic
อายุ 1ปี - 75 ปี
จำนวนขั้นต่ำ 500 คนต่อปี
คุ้มครองอุบัติเหตุ 24 ชั่วโมงทัวโลกในระยะเวลาของการเดินทาง
 
เอกสารประกอบการสมัครทำประกันภัย
 
สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ จาก ททท.
สำเนาใบ ภพ.20 (กรณีเป็นบริษัทที่จัดตั้งใหม่ให้ส่งภายใน 30 วัน)
สำเนาบัตรประชาชนผู้ลงนาม
 
กิจกรรมที่ไม่คุ้มครอง
 
การขี่ม้า หรือขี่ช้าง (Horse Riding / Elephent Riding ) ขี่ช้างชมวิว
ดำน้ำตื้น ( Snokering )
การไต่หน้าฝา/หรือการปีนเขา ( Rock Clibing)
การโรยตัวจากภูเขา หรือหน้าผา ( Abseiling)
การปีนตาข่ายเชือกจากภูเขา หน้าผา หรือต้นไม้ (spider Web Climbing)
การเดินบนสะพานเชือก (Rope Bridge)
การโหนตัวจากที่สูง (Sky Slider by rope or sling)
การเดินป่าที่ต้องค้างแรม (Trekking - Hike)
ล่องแก่ง สปิดดบ๊ท สกีน้ำ
จักรยานเสือภูเขา (Mountain Bike)
และตามข้อยกเว้นทั่วไป
 
 

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy