ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางสำหรับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ - CHUBB

5807 Views  | 

ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางสำหรับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ - CHUBB


แผนประกันอุบัติเหตุเดินทางสำหรับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ - ซับบ์ สามัคคี
 
ข้อตกลงคุ้มครองทุนประกันภัย (บาท)
1.การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง อันเนื่องจากอุบัติเหตุ1,000,000
2.ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง500,000
3.ค่าเคลื่อนย้ายเพื่อรักาาพยาบาลฉุกเฉินรวมอยู่ในค่ารักษาพยาบาล
4.ระยะเวลาในการเดินทางต่อครั้งสูงสุด 30 วัน
5.วงเงินความรับผิดสูงสุดต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง100,000,000 บาท
จำนวน 500 - 2,999 คน ต่อปี เบี้ยประกันภัยต่อคน35 บาท
จำนวน 3.000 - 9,999 คน ต่อปี เบี้ยประกันภัยต่อคน30 บาท
จำนวน 10,000 คน ขึ้นไปต่อปี  เบี้ยประกันภัยต่อคน25 บาท
 
ระยะเวลาคุ้มครองไม่เกิน 30 วันต่อเที่ยว
คุ้มครองนักท่องเที่ยว Inbound - Outbound - Domestic
อายุ 1ปี - 75 ปี
จำนวนขั้นต่ำ 500 คนต่อปี
คุ้มครองอุบัติเหตุ 24 ชั่วโมงทัวโลกในระยะเวลาของการเดินทาง
 
เอกสารประกอบการสมัครทำประกันภัย
 
สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ จาก ททท.
สำเนาใบ ภพ.20 (กรณีเป็นบริษัทที่จัดตั้งใหม่ให้ส่งภายใน 30 วัน)
สำเนาบัตรประชาชนผู้ลงนาม
 
กิจกรรมที่ไม่คุ้มครอง
 
การขี่ม้า หรือขี่ช้าง (Horse Riding / Elephent Riding ) ขี่ช้างชมวิว
ดำน้ำตื้น ( Snokering )
การไต่หน้าฝา/หรือการปีนเขา ( Rock Clibing)
การโรยตัวจากภูเขา หรือหน้าผา ( Abseiling)
การปีนตาข่ายเชือกจากภูเขา หน้าผา หรือต้นไม้ (spider Web Climbing)
การเดินบนสะพานเชือก (Rope Bridge)
การโหนตัวจากที่สูง (Sky Slider by rope or sling)
การเดินป่าที่ต้องค้างแรม (Trekking - Hike)
ล่องแก่ง สปิดดบ๊ท สกีน้ำ
จักรยานเสือภูเขา (Mountain Bike)
และตามข้อยกเว้นทั่วไป
 
 

Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy