กรมธรรม์ประกันภัย 200 ( สำหรับรายย่อย)

10735 Views  | 

Microi200

  - กรมธรรม์ประกันภัย 200 สำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) หรือเรียกสั้นๆว่า  "ประกันภัย 200" 

  - เป็นการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลสำหรับรายย่อย

  - ให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย กรณีการสูญเายชีวิ

  - การสูญเสียมือ เท้า การสูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

  - จากอุบัติเหตุ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย

  - ความคุ้มครองระยะเวลา 1 ปี และชำระเบี้ยประกันภัย

  - เป็นรายปี จำนวน 200 บาท

1.รับประกันภัยผู้มีอายุตั้งแต่ 20 ปี - 60 ปี บริบูรณ์ในวันทำสัญญาประกันภัย
2.ระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี
   - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมทั้งระบุชื่อผู้รับประโยชน์ (กรณีใช้บัตรราชการ ให้ระบุวันเดือนปีเกิดด้วย)
 

บริษัทประกันภัยที่ร่วมโครงการ

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy