ประกันภัยโรคมะเร็ง -Seic

4752 Views  | 

ประกันภัยโรคมะเร็ง -Seic


แผนประกันภัยโรคมะเร็ง
 
    อนุมัติกรมธรรม์ทันทีโดยไม่ต้องตรวจสุขภาพ
   หากตรวจพบมะเร็งผิวหนัง ความคุ้มครองสำหรับโรคมะเร็งจะได้รับการต่ออายุตามปกติอัตราเบี้ยประกันภัยคงที่ ไม่ปรับเพิ่มตามอายุ
   คุ้มครองต่อเนื่องยาวนานจนถึงอายุ 65 ปีเพิ่มความคุ้มครองพิเศษ โรคมะเร็งผิวหนังอีก 20% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยหากตรวจพบมะเร็งผิวหนัง
       ความคุ้มครองสำหรับโรคมะเร็งจะได้รับการต่ออายุตามปกติ
 เงื่อนไขการรับประกันภัย
   อายุรับประกันตั้งแต่ 10 - 54 ปี (อายุตั้งแต่ 55 – 65 ปี สำหรับปีต่ออายุ) 
   สุขภาพแข็งแรง ไม่เคยเป็นโรคร้ายมาก่อน เช่น โรคไวรัสตับอักเสบบีและซี โรคเอดส์ ปอดอักเสบเรื้อรัง
      ตับแข็ง ตับอักเสบ ลำไส้ใหญ่อักเสบเรื้อรัง ปากมดลูก/ช่องคลอดอักเสบเรื้อรัง 
   ไม่สูบบุหรี่เกินวันละ 1 ซอง
   ไม่มีญาติ (พ่อ แม่ พี่น้อง) ที่เป็นมะเร็งภาวะพันธุกรรม 
 

ผลประโยชน์และความคุ้มครองประกันภัยโรคมะเร็ง

 
ความคุ้มครอง

จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)

แผน 1
แผน 2แผน 3แผน 4แผน 5
โรคมะเร็งทุกชนิดทุกระยะ2000003000004000005000001000000
โรคมะเร็งผิวหนัง (20%)400006000080000100000200000
อายุที่รับประกันภัยเบี้ยประกันต่อปี (บาท)
แผน 1แผน 2แผน 3แผน 4แผน 5
10 - 25 ปี10901635218027305460
26 - 34 ปี12201830244030506100
35 - 39 ปี13952090278534806960
40 - 44 ปี18902835378047209440
45 - 49 ปี309046356180772515450
50 - 54 ปี350053007000880017600

55 - 65 ปี (สำหรับปีต่ออายุเท่านั้น)
 
เท่ากับเบี้ยประกันภัยของอายุแรกเข้า


This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy