ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง Marine&Cargo Insurance

5294 Views  | 

Marinecargo

   

ประกันภัยสินค้า (Cargo)

การประกันภัยการขนส่งทางทะเล เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญยิ่งสำหรับผู้ส่งออกและผู้นำเข้าในธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ โดยจะให้ความคุ้มครอง

ความสูญเสียหรือความเสียหายที่คาดไม่ถึงจากภัยต่างๆ ในระหว่างการขนส่ง ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งโดย เรือเดินทะเล, เครื่องบิน, รถยนต์, รถไฟ หรือ

ทางไปรษณีย์ ประโยชน์ของการประกันภัยการขนส่งทางทะเล คือ การชดเชยความสูญเสียทางการเงินจาก ความสูญเสียหรือความเสียหายของสินค้า

ซึ่งไม่มีใครสามารถรับรองได้ว่าจะไม่มีทางเกิดขึ้นในระหว่างการขนส่ง

อบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร: 095 952 6514

Line ID : Makeinsuranceeasy

   

ประกันภัยตัวเรือ (Hull)

คุ้มครองทุกความเสียหายไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วนใดของตัวเรือ ไม่ว่าโครงสร้างของเรือจะทำด้วยเหล็ก หรือวัสดุใดๆ รวมถึงเครื่องจักรที่ให้พลังงานในการ

เดินเรือและให้แสงสว่าง ความร้อน ความเย็น 

อบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร: 095 952 6514

Line ID : Makeinsuranceeasy

 
 

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy