ประกันภัยวิศวกรรม

5552 Views  | 

Engineer

ประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิดของผู้รับเหมาประกันภัยงานรับเหมาตามสัญญา
ประกันภัยที่เหมาะกับเจ้าของโครงการหรือผู้รับเหมา งานก่อสร้างอาคารประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิดของผู้รับเหมา (Contractor's All Risks
โรงงาน วิศวกรรมโยธาต่างๆ คุ้มครองงานรับเหมาก่อสร้างที่ครอบคลุมถึงInsurance) ที่รวมความคุ้มครองครอบคลุมถึงงานติดตั้งเครื่องจักรที่ต้อง
มูลค่าเต็มของตัวงานรับเหมาตามมูลค่า เมื่อโครงการแล้วเสร็จเครื่องจักรที่ติดตั้งในงาน และความรับผิดต่อบุคคลภายนอกที่เกิดจากอุบัติเหตุที่อาจ
ปรึกษา จากอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นระหว่างก่อสร้างภายใต้ระยะสัญญาก่อสร้าง  เกิดขึ้นด้ว 

ประกันภัยการติดตั้งเครื่องจักรประกันภัยเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง
สำหรับผู้ผลิตหรือจำหน่ายเครื่องจักรที่ได้รับมอบให้ติดตั้งเครื่องจักร ในลักษณะสำหรับเจ้าของเครื่องจักรที่ใช้เพื่อการก่อสร้าง อาทิ Earth Moving Machine, 
ตามแต่ละโครงการ ที่คุ้มครองเฉพาะเครื่องจักร ในช่วงเวลาที่ถูกขนส่งมาถึงจนติดMobile Cranes, Conveyor System Concrete Batching Plants เน้น
ตั้งและทดสอบเสร็จสิ้น ซึ่งช่วงเวลาของสัญญาติดตั้งเครื่องจักรดังกล่าวอาจเกิดคุ้มครองความสูญเสีย/เสียหาย ต่อตัวสินทรัพย์ที่ใช้ไปโดยตลอด หรือในลักษณะ
อุบัติเหตุที่ไม่คาดหมาย ขึ้นต่อตัวเครื่องจักรและรวมถึงเครื่องมือที่ใช้ในการติดแต่ละโครงการ  
ตั้งเครื่องจักร   
ประกันภัยเครื่องจักรประกันภัยเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ประกันภัยที่ให้คุ้มครองทรัพย์สินที่เป็นเครื่องจักร อาทิ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องจักรประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองอุปกรณ์ที่ใช้อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่นำมาใช้ในการดำเนิน
เฉพาะทางต่างๆ ภายใต้อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอย่างไม่ทันคาดคิดจากความบกพร่องจากการธุรกิจปกติแล้วเกิดความสูญเสียหรือเสียหายขึ้นจากอุบัติเหตุต่างๆ อาทิ ไฟฟ้ลัดวงจร 
ออกแบบ ขาดความชำนาญไฟฟ้าลัดวงจร การระเบิดในทางฟิสิกส์ หรือ การถูก ปฏิบัติงานผิดพลาด คุ้มครองทั้งความเสียหายทางกายภาพของอุปกรณ์ รวมถึง
กลั่นแกล้งส่วนบันทึกข้อมูลที่รวมค่าจัดทำข้อมูลที่สูญหายด้วย  
ประกันภัยหม้อกำเนิดไอน้ำและถังความดัน 
ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองความเสียหายของการระเบิดและยุบแฟบของ 
หม้อไอน้ำและถังอัดความดัน ที่เกิดจากความบกพร่องหรือการใช้งานต่างๆ  
และอันตรายที่เกิดแก่ชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลอื่นได้ 
 

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy