ประกันอุบัติเหตุเดินทางสำหรับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคเทศก์

4659 Views  | 

ประกันอุบัติเหตุเดินทางสำหรับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคเทศก์


แผนประกันภัยสำหรับผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว และมัคคุเทศก์ ที่ได้รับใบอนุญาตถูกต้องตามกฏหมาย
  คุ้มครองนักท่องเที่ยวภายในประเทศ Domestic Tourists
  คุ้มครองนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย Inbound Tourists
  คุ้มครองเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 1,000,000 บาท (ตามระเบียบบังคับสำนักพัฒนาท่องเที่ยว)
  คุ้มครองสำหรับการรักาาพยาบาลต่ออบัติเหตุแต่ละครั้ง 500,000 บาท
  จำกัดความรับผิดสูงสุด 100,000,000 บาท ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
  เป็นกรมธรรม์เปิดรายปี ขั้นต่ำ 100 คน
    
เอกสารประกอบการสมัคร
  1.หนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ
  2.สำเนาบัตรประชาชนผู้ลงนาม
  3.ใบคำขอเอาประกันภัยกรอกข้อมูลให้สมบูรณ์ พร้อมลายเซ็น / ประทับตราบริษัทฯ
  4.ใบ Pay in ชำระเบี้ยประกันภัย จำนวน ตามแผน ที่เลือก ( ขั้นต่ำ 100 คน เบี้ยประกันภัย 3,200 บาท / ปี)
 

จำนวนนักท่องเที่ยว (คน)

เบี้ยประกันภัย (รวมภาษีอากรต่อคน (บาท)) 

100 - 3,000 
32.-

3,001 - 10,000
30.-

10,001 - 49,999
27.-

50,000 - 99,999
24.-

100,000 ขึ้นไป
21.-
 
 
 
 
หมายเหตุ : ผู้เอาประกันภัย ต้องส่งรายชื่อ เพื่อบันทึกความคุ้มครองก่อนการเดินทางทุกครั้ง 

อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย
- ประกันภัยก่อสร้าง Contractor All Risk
- ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ขับสบายใจ จ่ายสบาย
- ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ขับสบายใจ จ่ายสบาย
- ประกันเดินทาง Azcp Overseas Student
- ประกันอุบัติเหตุเดินทางสำหรับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคเทศก์
- ประกันภัยรถยนต์
- ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA Top Shield
- ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลแบบครอบครัว PA Ready Family Care
- ประกันอุบัติเหตุสัวนบุคคลสูงวัย PA Happy Senior
- ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม PA Group
ดูทั้งหมด...

Powered by MakeWebEasy.com