ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลแบบครอบครัว AAGI PA Promt Care

9314 Views  | 

ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลแบบครอบครัว AAGI PA  Promt Care

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลแบบครอบครัว AAGI PA Promt Care

คุ้มครอง 24 ชั่วโมง ทั่วโลก

รับประกันภัยอายุตั้งแต่ 20 - 60 ปี

บุตรตามกฏหมายสูงสุด จำนวน 3 คน (อายุ 1 ปี - 23 ปีบริบูรณ์  ยังมิได้สมรส และกำลังศึกษาอยู่)

 
 
ความคุ้มครองแผน 1
ผู้เอาประกันภัยคู่สมรสบุตร (ต่อคน)
การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง (อ.บ.2)200,000100,00050,000
ทุพพลภาพถาวร400,000200,000100,000
การถูกฆาตกรรม ลอบทำร้ายร่างกาย200,000100,00050,000
การขับขี่หรือการโดยสารรถจักรยานยนต์100,00050,00025,000
ค่าปลงศพกรณีเสียชีวิตเนื่องจากการบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วย30,00015,0007,500
ค่ารักษาพยาบาลต่ออบุติเหตุแต่ละครั้ง20,00010,0005,000
บี้ยประกันภัยรายปี4,500
 
ความคุ้มครองแผน 2
ผู้เอาประกันภัยคู่สมรสบุตร (ต่อคน)
การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง (อ.บ.2)300,000150,00075,000
ทุพพลภาพถาวร600,000300,000150,000
การถูกฆาตกรรม ลอบทำร้ายร่างกาย300,000150,00075,000
การขับขี่หรือการโดยสารรถจักรยานยนต์150,00075,00037,500
ค่าปลงศพกรณีเสียชีวิตเนื่องจากการบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วย30,00015,0007,500
ค่ารักษาพยาบาลต่ออบุติเหตุแต่ละครั้ง30,00015,0007,500
บี้ยประกันภัยรายปี6,000
 
ความคุ้มครองแผน 3
ผู้เอาประกันภัยคู่สมรสบุตร (ต่อคน)
การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง (อ.บ.2)500,000250,000125,000
ทุพพลภาพถาวร1,000,000500,000250,000
การถูกฆาตกรรม ลอบทำร้ายร่างกาย500,000250,000125,000
การขับขี่หรือการโดยสารรถจักรยานยนต์250,000125,00062,500
ค่าปลงศพกรณีเสียชีวิตเนื่องจากการบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วย50,00025,00012,500
ค่ารักษาพยาบาลต่ออบุติเหตุแต่ละครั้ง50,00025,00012,500
บี้ยประกันภัยรายปี7,000
 
ความคุ้มครองแผน 4
ผู้เอาประกันภัยคู่สมรสบุตร (ต่อคน)
การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง (อ.บ.2)1,000,000500,000250,000
ทุพพลภาพถาวร2,000,0001,000,000500,000
การถูกฆาตกรรม ลอบทำร้ายร่างกาย1,000,000500,000250,000
การขับขี่หรือการโดยสารรถจักรยานยนต์500,000250,000125,000
ค่าปลงศพกรณีเสียชีวิตเนื่องจากการบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วย50,00025,00012,500
ค่ารักษาพยาบาลต่ออบุติเหตุแต่ละครั้ง100,00050,00025,000
บี้ยประกันภัยรายปี11,500
 
ความคุ้มครองแผน 5
ผู้เอาประกันภัยคู่สมรสบุตร (ต่อคน)
การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง (อ.บ.2)2,000,0001,000,000500,000
ทุพพลภาพถาวร4,000,0002,000,0001,000,000
การถูกฆาตกรรม ลอบทำร้ายร่างกาย2,000,0001,000,000500,000
การขับขี่หรือการโดยสารรถจักรยานยนต์1,000,000500,000250,000
ค่าปลงศพกรณีเสียชีวิตเนื่องจากการบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วย50,00025,00012,500
ค่ารักษาพยาบาลต่ออบุติเหตุแต่ละครั้ง200,000100,00050,000
บี้ยประกันภัยรายปี22,200
   ดาวน์โหลดโบชัวร์ AAGI PA Promt Care
  ดาวน์โหลดโบชัวร์ใบสมัคร AAGI PA Promt Care 


This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy