ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล TSI PA Insurance

6096 Views  | 

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล  TSI PA Insurance

 
ความคุ้มครองแผน A1แผน A2แผน A3

1. กรณีเสียชีวิต  สูญเสียมือ เท้า  สายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจาก

 

 

 

  • อุบัติเหตุทั่วไป

1,000,000

500,000

200,000

  • การถูกฆาตกรรม ทำร้ายร่างกาย

500,000

250,000

100,000

  • การขับขี่ โดยสารรถจักรยานยนต์

500,000

250,000

100,000

2. ค่ารักษาพยาบาล ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง

50,000

50,000

 20,000

  • เบี้ยประกันภัย (รวมอากร)

2,600

1,700

760

 

เงื่อนไขในการรับประกัน

 - ผู้เอาประกันภัยต้องอายุ 16-65 ปี
 - ไม่รับประกันภัยสำหรับ พนักงานขับรถ พนักงานส่งเอกสาร จักรยานยนต์รับจ้าง คนงานก่อสร้าง ช่างไฟฟ้า   ทุกประเภท ช่างเหล็ก ช่างกลึง
   ช่างหล่อ  เกษตรกร งานประมง งานในเหมือง พนักงานเช็ดกระจกอาคารสูง เป็นต้น
 

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy