ประกันภัยบ้านหรู TSI Home Insurance

2679 Views  | 

ประกันภัยบ้านหรู TSI Home Insurance

รายละเอียดความคุ้มครอง

 
การประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย ให้ความคุ้มครอง ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ครอบคลุมถึง
 
1. สิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก ) ได้แก่ 
 • บ้าน ทาวน์เฮ้าส์ บ้านแฝด ตึกแถว สำหรับอยู่อาศัย โรงรถ และอาคารย่อย เช่น เรือนคนรับใช้เรือนครัว เป็นต้น กำแพง รั้ว ประตู รวมทั้งส่วนปรับปรุงต่อเติม
 • ห้องชุดสำหรับอยู่อาศัยในแฟลต อาคารชุด คอนโดมีเนียม
  
2. ทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง ได้แก่
เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่ง สิ่งติดตั้งตรึงตรา เครื่องมือ เครื่องใช้ภายในบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน เครื่องดนตรี เครื่องเสียง
 
เครื่องครัว เครื่องนุ่งห่ม และทรัพย์สินเพื่อการอยู่อาศัยอื่น
 

ความคุ้มครองพื้นฐาน

วงเงินคุ้มครอง

 ไฟไหม้

ชดใช้ตามความเสียหายจริง
สูงสุดไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย

•  ฟ้าผ่า(รวมถึงความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกิดจากการลัดวงจรจากฟ้าผ่า)

• ภัยระเบิด

•  ภัยจากการเฉี่ยวและหรือการชนของยวดยาน พาหนะหรือสัตว์พาหนะ

• ภัยจากอากาศยานและหรือวัตถุที่ตกจากอากาศยาน

• ภัยเนื่องจากน้ำ

ภัยธรรมชาติ

วงเงินคุ้มครอง

• ภัยจากลมพายุ

ชดใช้ตามความเสียหายจริง
ทุกภัยรวมกันไม่เกิน 20,000 บาทต่อปี

• ภัยจากน้ำท่วม

• ภัยจากแผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิด หรือ คลื่นใต้น้ำ หรือสึนามิ

• ภัยจากลูกเห็บ

ขยายความคุ้มครองค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราว
อันเนื่องมาจาก “สิ่งปลูกสร้าง” ได้รับความเสียหายจากภัยภายใต้
ความคุ้มครองพื้นฐาน
วงเงินคุ้มครอง
1. ความเสียหายมากกว่า 50% ของมูลค่าการจัดการทดแทนสิ่งปลูกสร้างหรืออาคารที่เป็นการสร้างขึ้นใหม่

• สิ่งปลูกสร้างชั้น 1

ชดเชยวันละ1,000 บาท
แต่ไม่เกิน50,000 บาทต่อปี

• สิ่งปลูกสร้างชั้น 2 หรือ 3

 ชดเชยวันละ500 บาท
แต่ไม่เกิน 25,000 บาทต่อปี
 2. ความเสียหาย “เท่ากับ” มูลค่าการจัดการทดแทนสิ่งปลูกสร้างหรืออาคารที่เป็นการสร้างขึ้นใหม่

• สิ่งปลูกสร้างชั้น 1

ชดเชยวันละ 1,000 บาท
แต่ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี

• สิ่งปลูกสร้างชั้น 2 หรือ 3

ชดเชยวันละ 500 บาท
แต่ไม่เกิน 50,000 บาทต่อปี
 

เงื่อนไขในการรับประกัน

ระยะเวลาคุ้มครอง

1 ปี, 2 ปี, 3 ปี และ 5 ปี

หมายเหตุ

   • ไม่รับประกันห้องแถวไม้, ห้องแถวครึ่งตึกครึ่งไม้ และบ้านไม้ทั้งหลัง
   • เบี้ยประกันภัยขั้นต่ำเพียง 645.- บาท ต่อปี  ขึ้นอยู่กับทุนประกัน และประเภทของสิ่งปลูกสร้าง
 

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy