ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล VIB PA อุ่นใจ

9857 Views  | 

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล VIB PA อุ่นใจ

แผนประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA อุ่นใจ
ความคุ้มครอง แบบ อบ.1แผนอุ่นใจ 1แผนอุ่นใจ 2แผนอุ่นใจ 3
การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง300,000500,0001,000,000
การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์300,000500,0001,000,000
การถูกฆาตกรรมหรือถูกลอบทำร้ายร่างกาย300,000500,0001,000,000
ค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพ กรณีเสียชีวิตจากการบาดเจ็บและการเจ็บป่วย

(กรณีเจ็บป่วยมีระยะเวลารอคอย 180 วัน)*
30,00050,00050,000
 ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง30,00050,000100,000
การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวเป็นคนไข้ใน ในโรงพยาบาล

อันเนื่องมาจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ (สูงสุด 365 วันต่ออุบัติเหตุ)**
300 / วัน500 / วัน1,000 / วัน
 เบี้ยประกันภัย ต่อคน / ปี (รวมภาษีอากร)
 ช่วงอายุแผนอุ่นใจ 1แผนอุ่นใจ 2แผนอุ่นใจ 3 
15 - 65 ปี1,700.-2,700.-4,250.-

65 - 70 ปี 

(เฉพาะกรณีต่ออายุเท่านั้น)

2,050.-3,200.-5,200.-
 สนใจทำประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
ฝนตก น้ำท่วม บ้านต้องมีประกัน
ฝนตก น้ำท่วม รถต้องมีประกัน

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy