ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 1

2655 Views  | 

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 1

ประกันภัยรภยนต์ ประเภท 1 ( รหัส 110 ) ป้ายดำ

เบี้ยฯ แคมเปญเฉพาะรุ่น ( กลุ่ม SUV )

MITSUBISHI PAJERO SPORT / HONDA CRV

NISSAN X-TRAIL /FORD EVEREST

ISUZU MU-7 , MU-X / TOYOTA FORTUNER

เงื่อนไขการซ่อมอายุรถทุนประกันภัยเบี้ยประกันภัย ( ไม่รวม พ.ร.บ )
สุทธิรวมอากรและภาษีฯ
ซ่อมอู่ทั่วไป2 - 7 ปี400,000 - 600,00015,35816,499.40
610,000 - 700,00016,28917,499.85
710,000 - 800,00017,22018,499.23
810,000 - 1,000,00018,61619,999.37
 

อัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ประเภท 1 ( รหัส 110 ) ป้ายดำ

อัตราเบี้ยฯ แคมเปญเฉพาะรุ่น ( กระบะจดเก๋ง )

MITSUBISHI TRITON / NISSAN NAVARA

ISUZU D-MAX / TOYOTA VIGO

เงื่อนไขการซ่อมอายุรถทุนประกันภัยเบี้ยประกันภัย ( ไม่รวม พ.ร.บ. )
สุทธิรวมอากรและภาษีฯ
ซ่อมอู่ทั่วไป2 - 7 ปี300,000 - 500,00014,42715,498.95
510,000 - 600,00015,35816,499.40
610,000 - 700,00016,28917,499.85
710,000 - 800,00017,22018,499.23
810,000 - 1,000,00018,61619,999.37
 

เงื่อนไขความคุ้มครอง ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 1 ป้ายดำ ( แบบซ่อมอู่ทั่วไป )

เบี้ยฯ แคมเปญเฉพาะรุ่น กลุ่ม SUV และกระบะจดเก๋ง

ความคุ้มครองจำนวนเงินจำกัดความรับผิด ( บาท )
รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ( เก๋ง ) รหัส 110
1. ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยบุคคลภายนอก
    เฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตาม พ.ร.บ.
ต่อคน
ต่อครั้ง
1,000,000
10,000,000
2. ความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอกต่อครั้ง2,500,000
3. ความเสียหาย สูญหาย หรือไฟไหม้ ของตัวรถยนต์เอาประกันภัยต่อครั้งไม่เกินทุนประกันภัย
4. อุบัติเหตุส่วนบุคคลเพื่อผู้ขับขี่ และผู้โดยสารต่อคน100,000 x 7
5. ค่ารักษาพยาบาล เพื่อผู้ขับขี่ และผู็โดยสารต่อคน100,000 x 7
6. การะประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญาต่อครั้ง200,000
 

เงื่อนไขการรับประกันภัย
 
1. ทุนประกันภัย 80% ของราคารถยนต์ รวมอุปกรณ์เครื่องตกแต่ง ตามมาตรฐานโรงงานประกอบรถยนต์ ณ วันที่ ขอเอาประกันภัย
ซึ่งผันแปรไปตาม ยี่ห้อ รุ่น  และปีของรถยนต์

 
 
2. อัตราเบี้ยประกันภัยที่กำหนดตามตาราง สำหรับระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ปี ยังไม่รวม พ.ร.บ และเป็นอัตราเบี้ยฯ แคมเปญฯ 
เฉพาะ ลูกค้ารายเดี่ยว แบบไม่ระบุชื่อผู้ขับขี่เท่านั้น โดยได้คำนวณส่วนลดกล้องแล้ว

 
 
3. ผ่านการตรวจสภาพรถยนต์ก่อนการรับประกันภัย
 
 
4. สำหรับรถยนต์ที่ประกันภัยบริษัทเป็นปีแรกเท่านั้น
 
 
5. รถยนต์นั่งส่วนบุคคลจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล โปรดระบุชื่อผู้ใช้รถประจำตำแหน่ง
 
 
6. กรณีรถยนต์มีการเปลี่ยนแปลง ติดตั้งอุปกรณ์เครื่องตกแต่งเพิ่มเติม นอกจากมาตรฐานโรงงานประกอบรถยนต์ เช่น การติดตั้งเครื่องเสียง
อุปกรณ์ตกแต่ง สเกิร์ต สปอยเลอร์ ล้อแม๊กซ์ ฯลฯ ใช้แนวทาง ดังนี้

 
 
6.1 กำหนดทุนประกันภัย 85% ของราคารถยนต์ รวมอุปกรณ์เครื่องตกแต่งเพิ่มเติม ณ วันที่ขอเอาประกันภัย
 
 
6.2 กรณี ทุนประกันภัย นอกเหนือจากที่ระบุในตารางอัตราเบี้ยฯ กรุณาส่งรายละเอียดรถยนต์และอุปกรณ์ฯให้พิจารณาอัตราเบี้ยฯ เป็นรายกรณี
 
 
7. กรณีต่ออายุปีถัดไป ไม่มีเคลม อัตราเบี้ยฯ ลดลง 500 ( เบี้ยสุทธิ ) แต่ไม่ต่ำกว่าเบี้ยขั้นต่ำ 14,000 ( เบี้ยสุทธิ ) และหากมีเคลมเป็นฝ่ายผิด ให้ปรับอัตราเบี้ยฯ ตามความเสียหาย
 
 
8. ข้อยกเว้นที่สำคัญ
 
 
8.1 รถยนต์ที่นำไปรับจ้าง หรือให้เช่า
 
 
8.2 รถยนต์โหลดเตี้ย รถแต่ง รถดัดแปลงสภาพ การติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมจากมาตรฐานโรงงานประกอบรถยนต์ ทำให้มีความเสี่ยงภัยสูง
 
 
9. บริษัทฯ สงวนลิขสิทธิ์ การเปลี่ยนแปลงอัตราเบี้ยประกันภัยดังนี้
 
 
9.1 มีคำสั่งเปลี่ยนแปลงจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ( คปภ. )
 
 
9.2 กรณีรถยนต์มีการเปลี่ยนแปลง ติดตั้งอุปกรณ์เครื่องตกแต่งเพิ่มเติมจากมาตรฐานโรงงานประกอบรถยนต์ เช่น การติดตั้งเครื่องเสียง สเกิร์ต สปอยเลอร์ ล้อแม๊กซ์ เป็นต้น โปรดระบุ ( ถ้ามี )
 
 
9.3 การเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกโครงการ จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 30 วัน 
 
 
10. ระยะเวลา เริ่ม 1 พฤษภาคม 2562 สิ้นสุด 31 ธันวานคม 2562 ( นับจากวันแจ้งงานและคุ้มครองล่วงหน้าไม่เกิน 30 วัน ) 
 
 

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy