ประกันเดินทางต่างประเทศ Travel Joy

6678 Views  | 

Sompo_Travel_Joy

 
ความคุ้มครอง
จำนวนเงินเอาประกัน (บาท)
อายุรับประกันภัย 1 -75 ปี 
Personal CoversJoy 1Joy 2Joy 3
1.ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ
- อายุ 1 -14 ปี บริฐูรณ์ คุ้มครองสูงสุด 1,000,000 บาท
5,000,0003,000,0002,000,000
2.ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นขณะเดินทางในต่างประเทศ (บาดเจ็บหรือเจ็บป่วย)
- อายุ 1 -14 ปี บริฐูรณ์ คุ้มครองสูงสุด 2,000,000 บาท
5,000,0003,000,0002,000,000
3.ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นภายหลังการเดินทงกลับถึงประเทศไทย (บาดเจ็บหรือเจ็บป่วย)250,000150,000100,000
4.การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน หรือการเคลื่อนย้ายกลับประเทศ4,000,0002,000,0002,000,000
5.ค่าใช้จ่ายในการส่งศพ หรืออัฐิกลับประเทศ2,000,0001,000,0001,000,000
6.ผลประโยชน์ชดเชยระหว่างการพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในต่างประเทศในฐานะผู้ป่วยใน
อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ และการเจ็บป่วย ( ต่อวัน / สูงสุดไม่เกิน 30 วัน )
3,0001,500-
7.ผลประโยชน์ชดเชยระหว่างการพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในต่างประเทศในฐานะผู้ป่วยใน 
อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ และการเจ็บป่วยในห้องผู้ป่วยหนัก ICU or CCU  ( ต่อวัน / สูงสุดไม่เกิน 30 วัน )
3,0001,500-
8.การเดินทางเพื่อจัดการพิธีศพ (กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ)Actual CostActual Cost-
9.การส่งหรือการเดินทางเพื่อรับตัวเด็ก (กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วย)Actual CostActual Cost-
10.การเดินทางเพื่อเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาลActual CostActual Cost-
INCONVENIENCEJoy 1Joy 2Joy 3
11.ความสูญเสียหรือความเสียหานของกระเป๋าเดินทาง / ทรพย์สินส่วนตัว60,00030,000-
12.ความสูญเสียหรือความเสียหานของเอกสารเดินทาง35,00020,000-
13.การยกเลิกหรือเลื่นการเดินทางActual CostActual Cost-
14.การลดจำนวนวันเดินทางActual CostActual Cost-
15.ความรับผิดตามกฏหมายต่อบุคคลภายนอก4,000,0002,000,0001,000,000
CASH BENIFITSJoy 1Joy 2Joy 3
16.การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง
- 10 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัยต่อเนื่องทุกๆ 6 ชั่วโมง
40,00020,000-
17.
การล่าช้าของเที่ยวบิน
- 10 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัยต่อเนื่องทุกๆ 6 ชั่วโมง
40,00020,000-
18.
การพลาดต่อเที่ยวบิน
 - 10 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัยต่อเนื่องทุกๆ 6 ชั่วโมง
20,00010,000-
19.การเดินทางล่าช้าจากการเปลี่ยนเส้นทางของเที่ยวบิน
  - 10 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัยต่อเนื่องทุกๆ 6 ชั่วโมง
20,00010,000-
20.
ผลประโยชน์ผู้เล่นกอล์ฟ
คุ้มครองไม่เกิน 5,000 บาท ต่อชิ้น และ / หรือ รางวัลพิเศษสำหรับ โฮล - อิน - วัน 20,000 บาท
30,00020,000-
21.ความสูญเสีย หรือความเสียหายของคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค15,00010,000-
 

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy