ประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิดสำหรับโรงงาน

13474 Views  | 

IAR_Manufac

การประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน
ทรัพย์สินที่รับประกันภัย

 ทรัพย์สินที่สามารถเอาประกันภัยได้ เช่น ตัวอาคารโรงงาน สำนักงานงาน โกดัง เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องตกแต่งติดตั้งตรึงตรา  สต็อกสินค้า หม้อน้ำ  ตลอดจนเครื่องจักรต่างๆ 

ความคุ้มครองมาตรฐาน
 คุ้มครองความเสียหายทางกายภาพของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย อันเกิดจากอุบัติเหตุใดๆ ที่มิได้มีการระบุยกเว้นไว้ในกรมธรรม์สำหรับอุบัติเหตุดังกล่าวประกอบไปด้วย

  • ภัยธรรมชาติ ได้แก่ ลมพายุ ลูกเห็บ น้ำท่วม แผ่นดินไหว ไฟป่า
  • ภัยอื่นๆ ได้แก่ ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ควัน ระเบิด ภัยเนื่องจากน้ำ การถูกชนโดยยานพาหนะหรืออากาศยาน รวมถึงวัตถุที่ตกจากอากาศยาน
  • การจลาจล นัดหยุดงาน การกระทำป่าเถื่อน เจตนาร้าย
  • อุบัติเหตุอื่นๆ ที่มิได้การระบุยกเว้นไว้ในกรมธรรม์
ติดต่อเรา : 095 - 952 6514

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy