ประกันภัยชดเชยผลประโยชน์จากอุบัติเหตุการใช้รถยนต์ Motor Top Up

11495 Views  | 

ประกันภัยชดเชยผลประโยชน์จากอุบัติเหตุการใช้รถยนต์ Motor Top Up

 ประกันภัยชดเชยผลประโยชน์จากอุบัติเหตุการใช้รถยนต์  (Motor Top Up) โทร : 095 952 6514
 Line ID : Makeinsuranceeasy
 
 
ประกันภัยชดเชยผลประโยชน์จากอุบัติเหตุการใช้รถยนต์ ( ฺBKI - Motor Top Up)
 
  เงินชดเชยรายได้รายวันกรณีรถยนต์เกิดอุบัติเหตุ จนต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาล
 ​ คุ้มครองการโจรกรรมทรัพย์สินส่วนบุคคลในรถยนต์
 ​ เงินชดเชยค่าเดินทางระหว่างรถยนต์เข้าซ่อมอู่จากอุบัติเหตุ
 
​ พิเศษ ! เงินปลอบขวัญเมื่อประสบอุบัติเหตุ
 
   ดาวโหลดใบคำขอเอาประกันภัย
 
 ตารางความคุ้มครอง และเบี้ยประกันภัย
ความคุ้มครอง
แผน 1แผน 2แผน 3
 ​ เงินชดเชยรายได้กรณีรถยนต์เกิดอุบัติเหตุ จนต้องเข้ารับการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาล (สูงสุด 7 คน )2500--
 ​ เงินชดเชยค่าเดินทางระหว่างรถยนต์เข้าอู่ซ่อมจากอุบัติเหตุ
    กรณีเป็นฝ่ายถู
250030003000
    กรณีเป้นฝ่ายผิด / ประมาทร่วม / พิสูจน์ไม่ได้--1000
 ​ การประกันภัยโจรกรรมสำหรับทรัพย์สินส่วนบุคคลที่อยู่ภายในรถยนต์100002000020000
 ​ เงินชดเชยปลอบขวัญเนื่องจากอุบัติเหตุกรุณีเป้นฝ่ายถูก 30002000
เบี้ยประกันภัยรวมภาษีอากร
190019002400
 
  ประกันภัยชดเชยผลประโยชน์จากอุบัติเหตุการใช้รถยนต์  (มิตรแท้เพิ่มค่า)   โทร : 095 952 6514
 Line ID : Makeinsuranceeasy
 
  เงื่อนไขการรับประกันภัย
 
 1.สำหรับรถยนต์นั่งใช้ส่วนบุคคล (รหัส 110) รถยนต์ปิคอัพบรรทุก ใช้เพื่อการพาณิชย์ไม่เกิน 4 ตัน (รหัส 320)
 2.อายุรถไม่เกิน 10 ปี (นับจากปีจดทะเบียน)
 3.ผู้เอาประกันภัยต้องเป็นเจ้าของรถ หรือผู้ครอบครองรถ
 4.รถยนต์ 1 คัน สามารถซื้อได้เพียง 1 กรมะรรม์เท่านั้น
 5.รถยนต์ 1 คัน สามารถซื้อรวมกับกรมะรรม์อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ ระหว่าง พ.ร.บ. หรือภาคสมัครใจทุกประเภท
 
ตารางผลประโยชน์ มิตรแท้เพิ่มค่า
1.ค่าชดเชยรายได้รายวันกรณีรถยนต์เกิดอุบัติเหตุและทำให้ผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารบาดเจ็บ
  จนต้อง เข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาล
  ( ชดเชยสูงสุดไม่เกิน 30 วัน / คน / ครั้ง และไม่เกิน 7 คนต่อครั้ง
3,000
2.เงินชดเชยค่าเดินทางระหว่างรถยนต์เข้าซ่อมอู่จากอุบัติเหตุ เนื่องจากอุบัติเหตุ
   ( เฉพาะรถชนรถที่สามารถระบุหรือแจ้งคู่กรณได้ ) (รวมทุกกรณีไม่เกิน 3 ครั้งต่อปี) )
แผน 1แผน 2
  - กรณีเป็นฝ่ายถูก (ต่อครั้ง)3,0003,000
  - กรณีเป็นฝ่ายผิด หรือประมาทร่วม หรือยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ (ต่อครั้ง)-1,500
3.เงินชดเชยค่าเดินทางกรณี รถยนต์สูญหายหรือเสียหายโดยสิ้ยเชิง เนื่องจากการลักทรัพย์ ชิงทรัย์
  ปล้นทรัพย์ หรือไฟไหม้ การชนหรือพลิกคว่ำจากอุบัติเหตุ
50,000
 
แผนและอัตราเบี้ยรวมภาษีอากร  ' มิตรแท้เพิ่มค่า 'แผน 1แผน 2
1. มิตรแท้เพิ่มค่า + พ.ร.บ. หรือภาคสมัครใจทุกประเภทกับมิตรแท้เท่านั้น1,7002,600
2. มิตรแท้เพิ่มค่า + พ.ร.บ. ไม่บังคับบริษัทประกันภัยใดก็ได้1,8002,800
 
 
 
ความคุ้มครองแผน 1 (บาท)แผน 2 (บาท)
1. เงินชดเชยรายได้รายวัน กรณีรถยนต์คันที่ระบุในกรมธรรม์เกิดอุบัติเหตุ และทำให้ผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารบาดเจ็บ
    จนต้องรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล 
(สูงสุด 30 วัน ต่อครั้ง ไม่เกิน 7 คนต่ออุบัติเหตุ)
3,000 / วัน4,000 / วัน
2. เงินชดเชยค่าเดินทางระหว่างรถยนต์เข้าอู่ซ่อมจากอุบัติเหตุชนกับยานพาหนะทางบก และระบุคู่กรณีได้
   ( เหมาจ่ายแต่ละครั้งของการนำรถยนต์เข้าซ่อม ไม่เกิน 3 ครั้งต่อปี )
    2.1 กรณีผู้เอาประกันภัยเป็นฝ่ายถูก
3,000 / ต่อครั้ง4,000 / ต่อครั้ง
   2.2 กรณีผู้เอาประกันภัยเป็นฝ่ายผิด หรือประมาทร่วม หรือไม่สามารถพิสูจน์ได้แน่ชัดว่าฝ่ายใดถูก ฝ่ายใดผิดไม่คุ้มครองไม่คุ้มครอง
3. การโจรกรรมทรัพย์สินส่วนบุคคล ( การสูญหายของทรัพย์ส่วนตัวที่เก็บไว้ในรถยนต์คันที่ระบุในกรมธรรม์ ซึ่งเกิด
   จากกการลักทรัพย์ ที่ทุบกระจกหรืองัดแงะ และเกิดร่องรอยชัดเจนต่อตัวรถยนต์ และแจ้งความเป็นหลักฐาน )
  ( จ่ายตามความเสียหายจริง และสูงสุดต่อเหตุการณ์ และตลอดอายุกรมธรรม์)
5,0005,000
4.การประกันอุบัติเหตุสำหรับผู้ขับขี่ หรือผู้โดยสารจากอุบัติเหตุรถยนต์ คันที่ระบุในกรมธรรม์ (อบ.1) 
   (สูงสุดไม่เกิน 7 คน ต่ออุบัติเหตุ)
100,000 / คน100,000 / คน
เบี้ยประกันภัยรายปี รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และอากร (บาท)1,9002,700
พิเศษ ! บี้ยประกันภัยรายปีสำหรับลูกค้าประกันภัยรถยนต์ MSIG รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และอากร (บาท)1,6002,300
 
หมายเหตุ : * เฉพาะผู้เอาประกันภัย กรมธรรม์รถยนต์ประเภท 1,2,3 และ Safe Guard เท่านั้น
เงื่อนไขการรับประกันภัย
 
1.สงวนสิทธิ์รับประกันภัยรถยนต์ 1 คัน ได้เพียง 1 กรมธรรม์
2.รับประกันภัยเฉพาะรถยนต์นั่งรหัส 110 และ 120 เท่านั้น และไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า
3.3.1 กรณีผู้เอาประกันภัยเป็นบุคคลธรรมดา รหัส 110 ต้องเป็นเจ้า หรือผู้ครอบครอง หรือผู้ใช้รถยนต์คันที่เอาประกันภัยเท่านั้น
 3.2 กรณีผู้เอาประกันภัยเป็นนิติบุคคล รหัส 120 ต้องเป็นเจ้าของ ต้องระบุชื่อบุคคลที่เป็นเจ้าของรถประจำตำแหน่งที่เอาประกันภัยนั้น
4.คุ้มครองเฉพาะ การใช้รถยนต์ภายในอาณาเขตประเทศไทย
5.รายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้น ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
 

Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy