ประกันภัยอัคคีภัยทั่วไป

6602 Views  | 

ประกันภัยอัคคีภัยทั่วไป

 

ประกันอัคคีภัยทั่วไป

เหมาะสำหรับสถานที่ที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัย เบี้ยประกันภัยขั้นต่ำเพียง 646 บาท/ปี คุ้มครอง 3 ภัยพื้นฐาน ไม่ว่าทรัพย์สินหรือตัวอาคารจะอยู่ในพื้นที่ใด หรือทำด้วย

วัสดุประเภทใด การประกันภัยนี้เป็นการให้ความคุ้มครองที่คุ้มค่าให้กับผู้ที่ทำ ประกันภัยเต็มวงเงินเอาประกันภัย (100% ของราคาสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สิน) 

รวมทั้งตามมูลค่าสินค้าที่มีอยู่จริง

เหมาะสำหรับ

 • เจ้าของกิจการ ร้านค้าย่อย บริษัท โรงงานต่างๆ

ทรัพย์สินที่เอาประกัน/วัตถุที่เอาประกัน

 • อาคารสิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก)
 • เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่งติดตั้งตรึงตรา รวมของใช้ทุกชนิด
 • เครื่องจักร
 • สต๊อกสินค้า
 • อื่นๆ (ตามที่ผู้เอาประกันภัยต้องการระบุเพิ่มเติมในการประกันนั้นๆ)

ความคุ้มครอง

 • ภัยไฟไหม้
 • ภัยฟ้าผ่า
 • ภัยระเบิดของแก๊ส (ที่ใช้เพื่อการอยู่อาศัย)
 • ภัยเพิ่มพิเศษ (ซื้อเพิ่ม)
 
เบี้ยประกัน เริ่มต้นที่ 646 บาท/ปี (ติดต่อสอบถามเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่วิริยะประกันภัย)

ระยะเวลาความคุ้มครอง

หมายเหตุ

 • สามารถรับประกันและคุ้มครองได้ทันที โดยไม่ต้องสำรวจภัยชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นตามจริง แต่ไม่เกินวงเงินเอาประกันภัย
 • ไม่รับประกันห้องแถวไม้ และห้องแถวครึ่งตึกครึ่งไม้ หรือบ้านไม้ล้วนสามารถซื้อได้มากกว่า 1 กรมธรรม์
 

*ข้อความที่ปรากฎนี้เป็นเพียงสรุปความคุ้มครองสาระสำคัญเท่านั้น หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อบริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)   หรือติดต่อตัวแทนประกันภัยของท่าน

 

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy