ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3

10438 Views  | 

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3

ความคุ้มครองวงเงินคุ้มครอง
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
   - ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย (ส่วนเกิน พ.ร.บ.)500,000 บาท / คน
10,000,000 บาท / ครั้ง
   - ความเสียหายต่อทรัพย์สิน1,500,000 บาท / ครั้ง
ความเสียหายส่วนแรกไม่มีความเสียหายส่วนแรก
ความเสียหายต่อตัวรถยนต์
   - ความเสียหายต่อตัวรถยนต์ไม่คุ้มครอง
   - ความเสียหายส่วนแรก-
   - รถยนต์สูญหายไฟไหม้ไม่คุ้มครอง
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย 
   - อุบัติเหตุส่วนบุคคล100,000 บาท / คน
   - ค่ารักษาพยาบาล100,000 บาท / คน
   - การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา200,000 บาท / ครั้ง
 

 

ประเภทรถยนต์

 

ลักษณะการใช้รถยนต์เบี้ยประกันภัยพ.ร.บ.เบี้ยรวม พ.ร.บ.

รถเก๋ง

ใช้ส่วนบุคคล

220.99645.212846.20

ใช้เพื่อการพานิชย์

3000.28645.213645.49

รถปิคอัพ

ใช้เพื่อการพานิชย์2700.68967.283667.96

รถตู้

ใช้ส่วนบุคคล

4500.421182.355682.77

ใช้เพื่อการพานิชย์

6999.941182.35 8182.29

 สนใจซื้อประกัน

 

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy