ประกันสุขภาพ เอ็ทน่า โอปอล

9786 Views  | 

ประกันสุขภาพ เอ็ทน่า โอปอล

ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน 
รายละเอียดจำนวนผลประโยชน์ (บาท)
โอปอล 1โอปอล 2โอปอล 3
ความคุ้มครองสูงสุดต่อปี350,000550,000750,000
ค่าห้อง ค่าอาหาร และการพยาบาล  
รายละเอียดจำนวนผลประโยชน์ (บาท)
โอปอล 1โอปอล 2โอปอล 3
ค่าห้อง  ค่าอาหาร  และพยาบาล (สูงสุดต่อวัน)2,0003,0004,000
ค่าห้อง ไอ ซี ยู สูงสุดต่อวัน (สูงสุด 15 วันต่อปี)4,0006,0008,000
ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป  
รายละเอียดจำนวนผลประโยชน์ (บาท)
โอปอล 1โอปอล 2โอปอล 3
ค่ารักษาพยาบาลทั่วไปตามจริง*ตามจริง*ตามจริง*
ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินกรณีผู้ป่วยนอก (กรณีอุบัติเหตุรักษาตัวภายใน 24 ชม.) และการรักษาต่อเนื่องภายใน 15 วันสำหรับอุบัติเหตุนั้นๆตามจริง*ตามจริง*ตามจริง*
ค่ารถพยาบาล (สูงสุดต่อเที่ยว)1,0001,0001,000

*การจ่ายตามจริง จะอยู่ในหมวดค่ารักษาพยาบาลทั่วไป ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด ค่าปรึกษาแพทย์พิเศษ ไม่เกินวงเงินสูงสุด ตามเงื่อนไขที่กำหนด
ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด  
รายละเอียดจำนวนผลประโยชน์ (บาท)
โอปอล 1โอปอล 2โอปอล 3
ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด รวมถึงค่าปรึกษาแพทย์ก่อนการผ่าตัดตามจริง*ตามจริง*ตามจริง*

*การจ่ายตามจริง จะอยู่ในหมวดค่ารักษาพยาบาลทั่วไป ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด ค่าปรึกษาแพทย์พิเศษ ไม่เกินวงเงินสูงสุด ตามเงื่อนไขที่กำหนด
ค่าปรึกษาแพทย์พิเศษ  
รายละเอียดจำนวนผลประโยชน์ (บาท)
โอปอล 1โอปอล 2โอปอล 3
ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ (สูงสุดไม่เกิน 1 ครั้งต่อวัน)ตามจริง*ตามจริง*ตามจริง*
ค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางตามจริง*ตามจริง*ตามจริง*

*การจ่ายตามจริง จะอยู่ในหมวดค่ารักษาพยาบาลทั่วไป ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด ค่าปรึกษาแพทย์พิเศษ ไม่เกินวงเงินสูงสุด ตามเงื่อนไขที่กำหนด
การปลูกถ่ายไขกระดูก การเปลี่ยนถ่ายอวัยวะ การฟอกไต  
รายละเอียดจำนวนผลประโยชน์ (บาท)
โอปอล 1โอปอล 2โอปอล 3
การปลูกถ่ายไขกระดูก การเปลี่ยนถ่ายอวัยวะ การฟอกไต (สูงสุดต่อการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยแต่ละครั้ง)**10,00010,00010,000

**การอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม เพื่อการรักษาในฐานะผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง และให้รวมถึงการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมสองครั้งหรือมากกว่าด้วยสาเหตุหรือโรคหรือภาวะแทรกซ้อนจากโรคเดียวกัน โดยที่ระยะเวลาการพักรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรมแต่ละครั้งห่างกันไม่เกินกว่า 90 วัน นับแต่ออกจากโรงพยาบาลหรืสถานเวชกรรมครั้งสุดท้าย
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล  
รายละเอียดจำนวนผลประโยชน์ (บาท)
โอปอล 1โอปอล 2โอปอล 3
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อบ.2)***100,000100,000100,000

***ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อ.บ.2) คือความคุ้มครอง กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะสายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (คุ้มครองการขับขี่หรือโดยสารจักรยานยนต์ 50% ของทุนประกันภัย)
 

ความคุ้มครองเพิ่มเติม

ความคุ้มครองกรณีผู้ป่วยนอก
ความคุ้มครองกรณีผู้ป่วยนอก (สูงสุดไม่เกิน 1 ครั้งต่อวันและไม่เกิน 30 ครั้งต่อปี) 
- ผู้ป่วยนอกแบบคลาสสิค1,000
- ผู้ป่วยนอกแบบพลัส1,500
- ผู้ป่วยนอกแบบดีลักซ์2,000
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลเพิ่มเติม
วงเงินคุ้มครองเพิ่มเติม ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อ.บ.2)*** 
- PA 200200,000
- PA 400400,000
- PA 900 (สำหรับชั้นอาชีพ 1 และ 2 เท่านั้น)900,000
 

OPAL PLAN (Annual)

TABLE OF ANNUAL SUBSCRIPTIONS (INCLUDES TAX AND STAMP DUTY)
ตารางเบี้ยประกันภัย สำหรับรายบุคคล (รวมภาษี และอากรแสตมป์) อัตราเบี้ยประกันภัยต่อท่าน / ปี 

ผู้ป่วยใน / HOSPITALIZATION ONLY

อายุ (ปี) / Ageโอปอล 1 / Opal 1โอปอล 2 / Opal 2โอปอล 3 / Opal 3
15 day - 542,58852,44064,716
6 - 10 15,84020,58024,660
11 - 1513,10416,27219,440
16 - 2012,73215,84018,912
21 - 2513,40416,68019,932
26 - 3013,50016,77620,052
31 - 3512,45615,45618,504
36 - 4011,95214,83217,724
41 - 4512,40815,43218,408
46 - 5013,32016,54819,764
51 - 5514,72418,28821,852
56 - 6016,18820,12424,024
61 - 6518,07222,40426,712

ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกแบบคลาสสิค / HOSPITALIZATION WITH OPD CLASSIC

อายุ (ปี) / Ageโอปอล 1 / Opal 1โอปอล 2 / Opal 2โอปอล 3 / Opal 3
15 days - 559,86869,72081,996
6 - 1024,57629,31633,396
11 - 1518,84022,00825,176
16 - 2017,54420,65223,724
21 - 2518,82822,10425,356
26 - 3020,35223,62826,904
31 - 3520,12423,12426,172
36 - 4020,02822,90825,800
41 - 4520,23223,25626,232
46 - 5021,37224,60027,816
51 - 5521,91225,47629,040
56 - 6023,73627,67231,572
61 - 6527,30031,63235,940
 

ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกแบบพลัส / HOSPITALIZATION WITH OPD PLUS

อายุ (ปี) / Ageโอปอล 1 / Opal 1โอปอล 2 / Opal 2โอปอล 3 / Opal 3
15 day - 568,50878,36090,636
6 - 1028,94433,68437,764
11 - 1521,70824,87628,044
16 - 2019,95623,06426,136
21 - 2521,54024,81628,068
26 - 3023,78427,06030,336
31 - 3523,96426,96430,012
36 - 4024,07226,95229,844
41 - 4524,14427,16830,144
46 - 5025,40428,63231,848
51 - 5525,51229,07632,640
56 - 6027,51631,45235,352
61 - 6531,92036,25240,560
 

ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกแบบดีลักซ์ / HOSPITALIZATION WITH OPD DELUXE

อายุ (ปี) /Ageโอปอล 1 / Opal 1โอปอล 2 / Opal 2โอปอล 3 / Opal 3
15 day - 577,14887,00099,276
6 - 1033,31238,05242,132
11 - 1524,57627,74430,912
16 - 2022,36825,47628,548
21 - 2524,25227,52830,780
26 - 3027,21630,49233,768
31 - 3527,80430,80433,852
36 - 4028,11630,99633,888
41 - 4528,05631,08034,056
46 - 5029,43632,66435,880
51 - 5529,11232,67636,240
56 - 6031,29635,23239,132
61 - 6536,54040,87245,180
 

แผนความคุ้มครองเพิ่มเติม / OPTIONAL COVER

ประกันอุบัติเหตุ / PERSONAL ACCIDENT COVER (PA)

อายุ (ปี) / Ageวงเงินความคุ้มครอง / Sum insuredชั้นอาชีพ 1 และ 2 / Class 1 - 2ชั้นอาชีพ 3 และ 4 / Class 3 - 4
18 - 60200,000422929
 400,0008311,858
 900,0001,858-
61 - 65200,0004961,115
 400,0009912,229
 900,0002,229-
 

OPAL PLAN (Monthly)

TABLE OF MONTHLY SUBSCRIPTIONS (INCLUDES TAX AND STAMP DUTY)
ตารางเบี้ยประกันภัย สำหรับรายบุคคล (รวมภาษี และอากรแสตมป์) อัตราเบี้ยประกันภัยต่อท่าน / เดือน 

ผู้ป่วยใน / HOSPITALIZATION ONLY

อายุ (ปี) / Ageโอปอล 1 / Opal 1โอปอล 2 / Opal 2โอปอล 3 / Opal 3
15 days - 53,5494,7305,393
6 - 10 1,3201,7152,055
11 - 151,0921,3561,620
16 - 201,0611,3201,576
21 - 251,1171,3901,661
26 - 301,1251,3981,671
31 - 351,0381,2881,542
36 - 409961,2361,477
41 - 451,0341,2861,534
46 -501,1101,3791,647
51 - 551,2271,5241,821
56 - 601,3491,6772,002
61 - 651,5061,8672,226
 

ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกแบบคลาสสิค / HOSPITALIZATION WITH OPD CLASSIC 

อายุ (ปี) / Ageโอปอล 1 / Opal 1โอปอล 3 / Opal 2โอปอล 3 / Opal 3
15 days - 54,9895,8106,833
6 - 102,0482,4432,783
11 - 151,5701,8342,098
16 - 201,4621,7211,977
21 - 251,5691,8422,113
26 - 301,6961,9692,242
31 - 351,6771,9272,181
36 - 401,6691,9092,150
41 - 451,6861,9382,186
46 - 501,7812,0502,318
51 - 551,8262,1232,420
56 - 601,9782,3062,631
61 - 652,2752,6362,995
 

ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกแบบดีลักซ์ / HOSPITALIZATION WITH OPD DELUXE 

อายุ (ปี) / Ageโอปอล 1 / Opal 1โอปอล 2 / Opal 2โอปอล 3 / Opal 3
15 days - 56,4297,2508,273
6 - 102,7763,1713,511
11 - 152,0482,3122,576
16 - 201,8642,1232,379
21 - 252,0212,2942,565
26 - 302,2682,5412,814
31 - 352,3172,5672,821
36 - 402,3432,5832,824
41 - 452,3382,5902,838
46 - 502,4532,7222,990
51 - 552,4262,7233,020
56 - 602,6082,9363,261
61 - 653,0453,4063,765
 

แผนความคุ้มครองเพิ่มเติม / OPTIONAL COVER

ประกันอุบัติเหตุ / PERSONAL ACCIDENT COVER (PA) 

อายุ (ปี) / Ageวงเงินความคุ้มครอง / Sum insuredชั้นอาชีพ 1 และ 2 / Class 1-2ชั้นอาชีพ 3 และ 4 / Class 3-4 
18 - 60200,0003678
 400,00070155
 900,000155-
61 - 65200,0004293
 400,00083186
 900,000186-

หมายเหตุ / REMARKS :

1. อัตราเบี้ยประกันข้างต้นเป็นอัตราที่รวมการจ่ายต่อเดือน ต่อท่าน / The subscription is the monthly amount per person covered. 
 
2. การคำนวณอายุ ถือตามวันที่เริ่มกรมธรรม์ / Age is calculated as the insured’s age on the policy effective date. 
 
 
 

ดาวโหลดใบคำขอเอาประกันภัย                                                                                                            

เอกสารยืนยันความคุ้มครองเบื้องต้น

 

เงื่อนไขการประกันภัย

- รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 15 วัน - 65 ปี
 
- ให้ความคุ้มครองเฉพาะภายในประเทศไทยเท่านั้น
 
- ผู้เอาประกันภัยที่เป็นเด็กและอายุต่ำกว่า 20 ปี จะต้องมีผู้ปกครอง

  (พ่อหรือแม่ของผู้เอาประกันภัย) สมัครร่วมภายใต้ กรมธรรม์ประกันภัยเดียวกัน

 
- ไม่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาล ดังต่อไปนี้
 
 1. โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์
 
 2. โรงพยาบาลบีเอ็นเอซ
 
 3. โรงพยาบาลสมิติเวช (สุขุมวิท)
 
 4. โรงพยาบาลสมิติเวช (ศรีนครินทร์)
 
 5. โรงพยาบาลกรุงเทพ (ศูนย์วิจัย) และในเครือกรุงเทพ ได้แก่
 
     5.1 โรงพยาบาลเปาโลพระประแดง 
 
     5.2 โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา
 
     5.3 โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
 
     5.4 โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
 
     5.5 โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่
 
     5.6 โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย
 
     5.7 โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา
 
     5.8 โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน
 
     5.9 โรงพยาบาลสมิติเวชไชน่าทาวน์
 
     5.10 โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่
 

หมายเหตุ

- รายชื่อสถนาพยาบาลและคลินิก ณ วันที่ 1 กรกฏาคม 2561
 
- ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อสถานพยาบาลในเครือข่ายเอ็ทน่าได้ที่ aetna.co.th 

  หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิก โทร. 0 2232 8666

 
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสถานพยาบาลโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
 
 
 
 
 

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy