ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทาง สำหรับธุรกิจนำเที่ยวและมุคคุเทศก์

16412 Views  | 

Tour

ผู้เอาประกันภัย : นักท่องเที่ยวชองผู้ถือกรมธรรม์ ซึ่งจัดและอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ถือกรมธรรม์

อาณาเขตคุ้มครอง : เดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ (Domestic Tour) เดินทางเข้ามาในประเทศไทย ( Inbound Tour)

                        เดินทางท่องเที่ยวไปต่างประเทศ (Outbound Tour)

ระยะเวลาเอาประกันภัย : 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ตกลงเริ่มเอาประกันภัย

รายละเอียดความคุ้มครองจำนวนเงินจำกัดความรับผิดต่อคน (บาท)
แผน 1
แผน 2แผน 3แผน 4แผน 5
1. เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง1,000,0001,000,0001,000,0002,000,0003,000,000
2. ค่ารักษาพยาบาล จากอุบัติเหตุ500,000500,000500,000500,000500,000
ขยายความคุ้มครอง (ค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายนี้รวมอยู่ในข้อ 2 ค่ารักษาพยาบาล)
  - ค่าเคลื่อนย้ายกรณีอุบัติเหตุฉุกเฉินไม่มี10,00010,00010,00010,000
  - ค่าใช้จ่ายส่งศพกลับภูมิลำเนากรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุไม่มี10,00010,00010,00010,000
  - ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอาหารเป็นพิษไม่มี10,00010,00010,00010,000
  - ค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพ กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุไม่มี10,00010,00010,00010,000
จำนวนผู้เอาประกันภัยขั้นต่ำ / กรมธรรม์30 คนขั้นต่ำ100 คน1,000 คน ขึ้นไป1,000 คน ขึ้นไป1,000 คน ขึ้นไป
เบี้ยประกันภัยต่อคนรวมภาษีอากร (บาท)40.-28.-25.-35.-50.-
 เงื่อนไขการรับประกันภัย

1. ความคุ้มครองและผลประโยชน์จำกัดความรับผิดชอบต่อการสูญเสียจากอุบัติเหตุแต่ละครั้ง ตามกรมธรรม์สูงสุดไม่เกิน 100,000,000 บาทต่อกรมธรรม์

    (ยกเว้นแผน 1 ไม่เกิน 30,000,000 บาทต่อกรมธรรม์)

2. ให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย อายุตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป

3. ผู้ถือกรมธรรม์จะต้องแจ้งรายชื่อผู้เอาประกันภัยและระยะเวลาการเดินทางให้บริษัททราบล่วงหน้าก่อนวันเริ่มต้นการเดินทางอย่างน้อย 24 ชั่วโมง พร้อมกับบันทึกทะเบียนรายชื่อของนักท่องเที่ยว

    ทั้งหมดที่ได้รับการคุ้มครองตามกรมธรรม์เป็นลายลักษณ์อักษรเก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิง โดยสามารถให้บริษัทฯ ตรวจสอบรายชื่อและจำนวนนักท่องเที่ยวได้

4. ระยะเวลาคุ้มครอง : สูงสุด 30 วัน ต่อ 1 เที่ยวการเดินทาง

5. ขยายความคุ้มครองกิจกรรมการเล่นสกี, การดำน้ำแบบ SNORKELING, โดยสารเรือสปีดโบ๊ท, การเล่นบานาน่าโบ๊ท, เรือลากร่ม, ซีวอร์คเกอร์, การขี่ม้าหรือขี่ช้าง

กิจกรรมที่ไม่คุ้มครอง : การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองขณะเล่นกิจกรรม ดังนี้

   - ดำน้ำลึก (SCUBA)

   - เจ็ทสกี

   - จักรยานเสือภูเขา

   - ล่องแก่ง

   - เครื่องเล่น พารามอเตอร์

   - การเดินบนสะพานเชือก

   - การปีนหน้าผา / หรือการปีนภูเขา

   - การโรยตัวจากภูเขา หรือหน้าผา

   - การโหนตัวจากที่สูง

   - การเดินป่าที่ต้องค้างแรม

   - การปีนตาข่ายเชือกจากภูเขา หน้าผา หรือต้นไม้

   - และที่ระบุยกเว้นภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย

    ใบคำขอแผนประกันภัยอุบัติเหตุเดินทาง สำหรับธุรกิจนำเที่ยวและมุคคุเทศก์

โทร : 095 - 952 6514

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy