ประกันอุบัติเหตุเมืองไทย PA Your Family

5503 Views  | 

ประกันอุบัติเหตุเมืองไทย PA Your Family


เงื่อนไขการรับประกันภัย
-ผู้เอาประกันต้องมีอายุระหว่าง 16 – 65 ปี (ต่ออายุ 70 ปี)
-(บุตรอายุ ไม่เกิน 20ปี จำนวน 2 คน)
-รับประกันภัยทั้งคนไทยและต่างชาติ
-รับประกันชาวต่างชาติ และต่างด้าว เฉพาะที่มี Passport
-ไม่รับประกันอาชีพเสี่ยง (อาชีพชั้น 3 และ4)
 
ความคุ้มครองแผน 1แผน 2แผน 3
1. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง(อบ.1)
    (ไม่รวมการถูกฆาตกรรมหรือทำร้ายร่างกาย)
1,000,000500,000300,000
2. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง(อบ.1)
    จากการถูกฆาตกรรมหรือทำร้ายร่างกาย
500,000250,000150,000
3. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง(อบ.1) จากการ
    ขับขี่/โดยสารรถจักรยานยนต์
500,000250,000150,000
4. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1)
    จากอุบัติเหตุสาธารณะ
2,000,0001,000,000600,000
5. การรักษาพยาบาล ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง (รวมการขับขี่/โดยสาร
    รถจักรยานยนต์ และการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้าย)
50,00025,00015,000
6. กระดูกแตกหัก ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก และบาดเจ็บอวัยวะภายใน
   (รวมการขับขี่/โดยสารรถจักรยานยนต์ และการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้าย)
100,000500,00030,000
7. เงินชดเชยรายได้รายวันกรณีรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลสูงสุด 365 วัน
    ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง (รวมการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย)
1,000500300
8. เงินชดเชยรายเดือนกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 12 เดือนเหมาจ่าย
   (รวมการขับขี่/โดยสารรถจักรยานยนต์ และการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้าย)
10,000
(120,000)
8,000
(96,000)
5,000
(60,000)
9. ค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการ
   บาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย (ระยะเวลารอคอยจากการเจ็บป่วย 180 วัน)
  (รวมการขับขี่/โดยสารรถจักรยานยนต์ และการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้าย)
10,0005,0003,000
เบี้ยประกันภัยรวมภาษ๊อากร (สำหรับอายุ 16 -65 ปี)6,000
เบี้ยประกันภัยรวมภาษีอากร (สำหรับอายุ 66-70 ปี) กรณีต่ออายุ13,000

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy