ประกันเดินทางต่างประเทศสำหรับขอวีซ่า

9057 Views  | 

ประกันเดินทางต่างประเทศสำหรับขอวีซ่า

แผนซับบ์ดีลักซ์ -  แผนประกันภัยการเดินทางต่างประเทศสำหรับขอวีซ่า
 
ใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศยุดรปและแผนคุ้มครองการเดินทางทั่วโลก
 

เลือกแผนความคุ้มครองที่เหมาะสมกับตัวท่าน

ซับบ์ดีลักซ์-เอ

ซับบ์ดีลักซ์-บี

ซับบ์ดีลักซ์-ซี
 
การเสียชีวิต อวัยวะ สายตา และทุพพลภาพถาวรเนื่องจากอุบัติเหตุ

2,000,000

1,000,000

500,000
ค่ารักษาาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ และเจ็บป่วย
เงินชดเชยในระหว่างการรักษาพยาบาล (ต่อสัปดาห์ )
2,000,000
3,000
1,500,000
3,000
1,500,000
2,000
การเคลื่อนย้าย / การช่วยเหลือทางการแพทย์ (โดย เอส โอ เอส )
ค่าส่งศพหรือกระดูก
3,000,000
1750,000
2,000,000
175,000
2,000,000
175,000

กำหนดเบี้ยประกันภัยด้วยตัวท่านเอง

ระยะเวลาเดินทาง

เบี้ยซับบ์ดีลักซ์ -A

เบี้ยซับบ์ดีลักซ์ -B

เบี้ยซับบ์ดีลักซ์ -C
การนับจำนวนวันจากเดินทางไป
ถึงวันเดินทางกลับ
โดยใช้เวลา 00.01 - 24.00 น
อายุ 1 - 70 ปี
1 - 4  370 280 240
5 - 6 580 400 330
7 - 8 720 500 440
9 - 10 855 550 500
11 - 14 1,010 670 600
15 - 21 1,245 780 700
22 - 31 1,555 970 890
32 - 60 4,400 3,360 3,000
61 - 90 5,660 4,320 3,500

เบี้ยประกันภัยรายปี (อายุ 1 - 70 ปี )

รายปี (365 วัน)

15,700

12,000

11,700

เบี้ยประกันรายปีสำหรับ 90 วัน / เที่ยว

รายปี (90 วัน )

5,660

4,320

3,500
 
ดาวโหลดใบสมัครประกันเดินทาง 

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy