ประกันเดินทางรายปีสำหรับบริษัททัวร์ 200 คน ขึ้นไป - LMG Insurance

12143 Views  | 

ประกันเดินทางรายปีสำหรับบริษัททัวร์ 200 คน ขึ้นไป - LMG Insurance

 

ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางสำหรับธุรกิจท่องเที่ยว และมัคเทศก์

Travel Accident Insurance for Tour Operators and Guides

ผู้ถือกรมธรรม์ : บริษัททัวร์ / บุคคลธรรมด (ที่ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว
ระยะเวลาเอาประกันภัย : 1 ปี
ผู้เอาประกันภัย : ผู้ท่องเที่ยวที่ได้ลงทะเบียนบันทึกล่วงหน้าล่วงหน้าเป็นท่องเที่ยวภายใต้การดูแลและบริการของผู้ถือกรมธรรม์
อายุที่รับประกันภัย : อายุ 1 - 75 ปี
  : อายุ 71 75 ปี ให้ความคุ้มครอง 50 % ของทุนประกันภัย
ความคุ้มครอง : ให้ควมคุ้มครองผู้ที่เอาประกันภัยที่ได้รับบาดเจ็บเนื่องจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในระยะเวลาเอาประกันภัย 24 ชั่วโมง ทั่วโลกความคุ้
ดาวน์โหลดโบรชัวร์ : แผนประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางสำหรับธุรกิจท่องเที่ยว และมัคเทศก์
ดาวน์โลดใบคำขอ : ใบคำขอเอประกันภัยประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางสำหรับธุรกิจท่องเที่ยว และมัคเทศก์
   

ความคุัมครอง

แผน 1

แผน 2

การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงอันเนื่องจกอุบัติเหตุ 1,000,000 1,000,000
ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติ (ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง) 500,000 500,000
วงเงินความรับผิดชอบสูงสุด  (ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง) 50,000,000 50,000,000
ค่าใช้จ่ยการส่งศพกลับภูมิลำเนา ไม่คุ้มครอง 100,000
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ไม่คุ้มครอง 100,000
ขยายความคุ้มครองอหารเป็นพิษ / คน / ครั้ง 50,000 50,000
ระยะเวลาในการเดินทางต่อครั้ง ไม่เกิน 15 วัน ไม่เกิน 15 วัน
จำนวนผู้เอาประกันภัยขั้นต่ำ / กรมธรรม์ 200 ท่าน 200 ท่าน

เบี้ยประกันสำหรับกิจกรรมทัวร์ทั่วไป

จำนวนนักท่องเที่ยวต่อปี / คน

จำนวนเบี้ยประกันภัย

จำนวนเบี้ยประกันภัย

200 - 3,000 คน 31 บาท 36 บาท
3,001 - 10,000 คน 30 บาท 35 บาท
10,001 - 30,000 คน 24 บาท 29 บาท
30,001 คน ขึ้นไป 20 บาท 25 บาท

เบี้ยประกันสำหรับทัวร์เสี่ยงภัย / Scuba Diving

จำนวนนักท่องเที่ยวต่อปี / คน

จำนวนเบี้ยประกันภัย

จำนวนเบี้ยประกันภัย

200 - 3,000 คน 62 บาท 72 บาท
3,001 - 10,000 คน 60 บาท 70 บาท
10,001 - 30,000 คน 48 บาท 58 บาท
30,001 คน ขึ้นไป 40 บาท 50 บาท
 
 

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy