ประกันภัยทรัพย์สินสำหรับคอนโด

12531 Views  | 

Condo

12 ความคุ้มครองหลัก มั่นใจด้วยความคุ้มครองที่เพียงพอสำหรับทรัพย์สินของคุณ
- ไฟไหม้- แผ่นดินไหว- ภัยเนื่องจากน้ำ- โจรกรรมที่ปรากฏร่องรอยงัดแงะ
- ฟ้าผ่า- ลมพายุ- ภัยจากยวดยานพาหนะ- ชิงทรัพย์
- ระเบิด- ควัน- ภัยจากอากาศยาน- ปล้นทรัพย์
4 ความคุ้มครองเสริม (เสริมความมั่นใจด้วย 4 แผน ที่คุณสามารถเลือกได้เอง)
 -การสูญหายของเครื่องประดับ อัญมณี และนาฬิกาจากการโจรกรรมที่ปรากฏกกกกร่องรอยงัดแงะภายในสถานที่เอาประกันภัย*
 -ภัยต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า ( เครื่องใช้ไฟฟ้าลัดวงจร)
 - การประกันภัยกระจก
 - ประกันภัยควมรับผิดต่อบุคคลภายนอก
 Package ประกันภัยทรัพย์สินสำหรับคอนโดเพิ่มเติม
ประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิดสำหรับนิติบุคคลอาคารชุด/คอนโด (IAR)

ประกันภัย เสี่ยงภัยทุกชนิด


ให้ความคุ้มครองสิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก) เช่น อาคาร  ตลอดจนทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้างนั้น ๆ เช่น เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่งติคตั้งตรึงตรา อุปกรณ์สำนักงาน ของใช้ และเครื่องใช้

ไฟฟ้าต่าง ๆ  เครื่องจักร ระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ภายในอาคารนั้น สำหรับความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันไว้จากอุบัติเหตุซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่มิได้ระบุยกเว้นไว้ใน

กรมธรรม์

ขอข้อเสนอใหม่ / ขอออกข้อเสนอสำหรับปีต่ออายุ
 ติดต่อเรา : 095 - 952 6514
  

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy