ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินทุกชนิด Industrial All Risks Insurance

17777 Views  | 

ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินทุกชนิด Industrial All Risks Insurance

ประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิด IAR

Industrial All Risks Insurance

ให้ความคุ้มครองสำหรับทรัพย์สินทั้งในเชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรมจากความสูญเสียหรือความเสียหายทางกายภาพที่เกิดขึ้นโดยเฉียบพลันและคาด

การณ์ไม่ได้ต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยอันเกิดจากอุบัติเหตุใดๆ ที่มิได้มีการระบุยกเว้นไว้ในกรมธรรม์สำหรับอุบัติเหตุดังกล่าวประกอบไปด้วย

       ภัยธรรมชาติ ได้แก่ ลมพายุ ลูกเห็บ น้ำท่วม แผ่นดินไหว ไฟป่า


       ภัยอื่นๆ ได้แก่ ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ควัน ระเบิด ภัยเนื่องจากน้ำ การถูกชนโดยยานพาหนะหรืออากาศยาน รวมถึงวัตถุที่ตกจากอากาศยาน


        การจลาจล นัดหยุดงาน การกระทำป่าเถื่อน เจตนาร้าย อุบัติเหตุอื่นๆ ที่มิได้การระบุยกเว้นไว้ในกรมธรรม์

 ประกันความเสี่ยงสำหรับโรงงาน
 ประกันความเสี่ยงภัยสำหรับนิติบุคคลอาคารชุด (คอนโดมิเนี่ยม)
 ประกันความเสี่ยงภัยสำหรับอาคารชุด (ห้องคอนโดมิเนี่ยม)
 ประกันความเสี่ยงภัยสำหรับผู้รับเหมาก่อสร้าง
 ประกันความเสี่ยงภัยสำหรับธุรกิจร้านอาหาร
 ประกันความเสี่ยงภัยสำหรับห้างสรรพสินค้า
 ประกันความเสี่ยงภัยสำหรับธุรกิจโรงแรม
 ประกันความเสี่ยงภัยสำหรับห้องเช่า หอพัก อพาร์ทเม้น
ข้อมูลประกอบใบเสนอราคา
 สำเนาหน้าตารางกรมธรรม์เดิม (ถ้ามี) 
 ประวัติการเรียกร้องสินไหมทดแทน ย้อนหลัง 3 ปี 
 แบบสำรวจภัยอย่างย่อ  
 นัดสำรวจภัย 

• ที่อยู่อาศัย  • คอนโดมิเนียม  •โรงแรม  • สํานักงาน  • ซูเปอร์มาร์เก็ต, ไฮเปอร์มาร์เก็ต, ช้อปปิ้ง มอลล์ / คอมเพล็กซ์พาณิชย์


• ห้างสรรพสินค้า • โรงงานผลิตอุตสาหกรรมอาหาร •โรงงานผลิตเครื่องดื่ม •เครื่องมือไฟฟ้า, ผลิตภัณฑ์และ เครื่องใช้ไฟฟ้า


• โรงงานผลิตเซมิคอนดักเตอร์ (อปุกรณ์ อิเล็คโทรนิค) •โรงงานแผ่นโลหะ •โรงงานผลิตรถยนต์, รถบรรทุก •โรงงานผลิตอุปกรณ์การเกษตร


• โรงงานผลิตภัณฑ์นม •โรงเบียร์และเครื่องดื่มอัดลม •โรงงานเบเกอรี่ •ร้านค้าปลีก•โรงจอดรถ •มหาวทิยาลัย / โรงเรียนรวมทั้งโรงยิม หอพัก


• พิพิธภัณฑ์และห้องสมุด •โรงพยาบาลรวมทั้งพยาบาลคลีนิก, ฯลฯ  • คลับเฮาส์ฟิตเนสศูนย์กีฬาสันทนาการ  •โมเต็ลและร้านอาหาร 


• โรงงานเภสัชกรรม •โรงงานแปรรูปผักและผลไม้

 ติดต่อเรา : 095 - 952 6514

แถลงสถานการณ์ล่าสุด จากศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ #โรงงานกิ่งแก้วไฟไหม้

เหตุการณ์ไฟไหม้โรงงานพลาสติก จ.สมุทรปราการ (5 ก.ค. 64)
 

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy