ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ

10453 Views  | 

ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ

แผนการประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ
ข้อตกลงความคุ้มครองแผน 1แผน 2
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก500,0001,000,000
การเสียชีวิต500,0001,000,000
การสูญเสียอวัยวะ และสายตา500,0001,000,000
การทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร1,0000,002,000,000
การทุพพลภาพชั่วคราว ( ต่อสัปดาห์ )2,0002,000
ค่ารักษาพยาบาล ( ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง )30,00030,000
อุปกรณ์การเล่นกอล์ฟ50,000100,000
รางวัลพิเศษสำหรับโฮล-อิน-วัน  สำหรับการแข่งขันเป็นทางการ15,00015,000
รางวัลพิเศษสำหรับโฮล-อิน-วัน  สำหรับการแข่งขันทั่วไป10,00010,000
เบี้ยประกันภัยต่อปี ( รวมภาษีและอากร )1,6003,000
 เงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัย 
  1. ผู้เอาประกันต้องมีอายุระหว่าง 20 - 60 ปี เท่านั้น 
  2. อาณาเขตคุ้มครอง เฉพราะสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกกอล์ฟสาธารณะภายในประเทศไทย 
 หมายเหตุ : กรณีต้องการซื้อความคุ้มครองอุปกรณ์กอล์ฟเพิ่มเติม คิด 10,000 บาท ละ 170 บาท 
 

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy