สมัครเป็นตัวแทน-นายหน้า บมจ.ชับบ์สามัคคีประกันภัย(copy)

787 Views  | 

สมัครเป็นตัวแทน-นายหน้า บมจ.ชับบ์สามัคคีประกันภัย(copy)

ระบบบันทึกกรมธรรม์ออกใบเสนอราคา

สำหรับตัวแทนนายหน้าวินาศภัยชับบ์

ผลิตภัณฑ์ของชับบ์สามัคคีประกันภัย เช่น
 

ประกันภัยรถยนต์
  ประกันภัยบ้านอยู่อาศัย
 ประกันอุบัติเหตุ และสุขภาพ
 ประกันภัยการเดินทาง
 ประกันภัยธุรกิจ SMEs
 ประกันภัยธุรกิจและสถานประกอบการรายใหญ่
 ประกันภัยวิศวกรรม/การก่อสร้าง
  ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย
   ประกันภัยด้านการเงิน

 การฝึกอบรม คอร์สพื้นฐานสำหรับตัวแทน -นายหน้าประกันวินาศภัย IDP

      อบรมสอบติวสอบใบอนุญาตตัวแทน -นายหน้าประกันวินาศภัย IDP
      อบรมต่อใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย IDP
      อบรมระบบออกกรมธรรม์ระบบออนไลน์ 
      อบรมระบบการทำงานพื้นฐาน
การฝึกอบรม - คอร์สส่งเสริมทักษะสู่เส้นทางนักขายมืออาชีพ
      กระบวนการบริหารงานขาย
      ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย Consumer Product
      ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย Commercial Product
      การวิเคราะห์ความเสี่ยงภัย
      การจัดการสินไหมทดแทน
      Workshop
      ระบบสนับสนุนงานขาย - การขยายงาน
สมัครเป็นตัวแทน - นายหน้าประกันวินาศภัย IDP (ชับบ์สามัคคีประกันภัย)
     เอกสารประกอบการสมัครตัวแทน / นายหน้า                                                     การค้ำประกันโดยบุคคล /หรือค้ำวงเงิน
            สำเนาบัตรประชาชาชน                                                                                   ข้าราชการอายุไม่เกิน 60 ปี ซี 3 ขึ้นไป (ซี2อายุงานไม่น้อยกว่า 10ปี)
            สำเนาบัตรทะเบียนบ้าน                                                                                   พนักงานเอกชน หรือ รัฐวิสาหกิจอายุไม่เกิน 60 ปี เงินเดือน  25,000 บาทขึ้นไป
            สำเนาบัตรตัวแทน - สำเนาบัตรนายหน้าประกันวินาศภัย                                             
         ดาวน์โหลดใบสมัครเปิดโค๊ตตัวแทน-นายหน้า บมจ.ชับบ์สามัคคีประกันภัย  
       
        โทร : 095 952 6514

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy