เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ

 

เอ็ทน่า เอ็กซ์ตร้าแคร์

 

 
ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน  
รายละเอียดจำนวนผลประโยชน์ (บาท)
แผน 1แผน 2แผน 3แผน 4
บริษัทฯ จะจ่าย 80% ของค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลในส่วนที่เกินจาก ความรับผิดชอบส่วนแรก20,00020,00020,00020,000
ผลประโยชน์ต่อครั้งต่อโรคไม่เกิน300,000400,000500,000600,000
จ่าย 100% ของค่าห้องและอาหารวันละไม่เกิน1,0002,0003,0004,000
 
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อบ.2)  
รายละเอียดผลประโยชน์สูงสุด (บาท)
แผน 1แผน 2แผน 3แผน 4
ความคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล  (อบ.2)1,0001,0001,0001,000
ข้อยกเว้นความคุ้มครอง  
ประกันสุขภาพ 

ถึงแม้ว่าท่านจะได้รับความคุ้มครองด้านรักษาพยาบาลจากเอ็ทน่า แต่ยังมีข้อยกเว้นที่กรมธรรม์ประกันสุขภาพไม่คุ้มครอง รายละเอียดต่างๆ

ของข้อยกเว้นจะระบุอยู่ในกรมธรรม์ประกันสุขภาพ ตัวอย่างข้อยกเว้นความคุ้มครองซึ่งทางเอ็ทน่า ขอสงวนสิทธิ์ไม่จ่ายชดเชยผลประโยชน์มีดังนี้

 • โรคที่เป็นมาก่อนหรือที่ยังรักษาไม่หายขาด
 • การเข้ารักษาตัวหรือการผ่าตัดในโรงพยาบาลที่มิได้มีการแนะนำโดยแพทย์หรือศัลยแพทย์
 • การตั้งครรภ์, การคลอดบุตร, การแท้งบุตร (ยกเว้นกรณีซื้อความคุ้มครองการคลอดบุตร) การคุมกำเนิด
 • การทำหมัน และการรักษาเพื่อช่วยให้มีบุตร
 • การรักษาภาวะวัยทอง
 • การรักษาโรคหรืออาการที่เป็นมาแต่กำเนิด
 • ค่าใช้จ่ายที่รับผิดชอบโดยบุคคลที่สาม รวมถึง กองทุนทดแทนแรงงาน และ พ.ร.บ. ผู้ประสบภัยจากรถยนต์
 • ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดจากการพยายามฆ่าตัวตาย, ทำร้ายร่างกายตนเอง, พิษสุราเรื้อรัง, ยาเสพติด หรือโรคที่เกิดจาก
  การมีเพศสัมพันธ์
 • การตรวจสุขภาพประจำปี, การตรวจวัดสายตา, การรักษาสายตาโดยใช้เลเซอร์ เช่น เลสิค, การรักษาฟันและการรักษา
  เพื่อให้สวยงาม เช่น สิว, 
 • โรคเอดส์ และโรคแทรกซ้อนจากการติดเชื้อ
 • อุปกรณ์ต่างๆ เช่น แว่นตา, เลนส์, เครื่องช่วยให้ได้ยิน, รถเข็น เป็นต้น
 • การรักษาแบบแพทย์ทางเลือก ตัวอย่าง การฝังเข็ม, ชีวจิต
 • การปลูกถ่ายเปลี่ยนถ่ายอวัยวะ และการล้างไต หรือฟอกไต
 • ค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาผาดโผน
 • ภาวะ หรือโรคที่ไม่ได้รับความคุ้มครองใน 6 เดือนแรกนับจากวันที่เริ่มคุ้มครอง ซึ่งได้แก่ เนื่องอกหรือมะเร็งทุกชนิด,
  ติ่งเนื้องอกที่อันตรายหรือไม่อันตราย,
  ซีสต์หรือเนื้องอกริดสีดวงทวาร, ไส้เลื่อนทุกชนิด, ต้อเนื้อ ต้อลม หรือต้อกระจก,
  การตัดทอนซิล หรือ อดีนอยด์, นิ้วทุกระบบ, เส้นเลือดดำขอด, ความผิดปกติของนิ้วเท้า
  และเท้าชนิด hallux valgus, ก้อนเนื้อ
  และเยื่อบุโพลงมดลูกเจริญผิดที่
 • คุ้มครองทั่วโลก อย่างไรก็ตาม ในอเมริกา  ทางเอ็ทน่าจะให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล อันสืบเนื่องมาจากกรณีอุบัติเหตุเท่านั้น
ประกันอุบัติเหตุ  

เอ็ทน่า ให้ความคุ้มครองกรณีสูญเสียชีวิต, สูญเสียการมองเห็น, สูญเสียการได้ยินและการพูด และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงอันสืบเนื่อง
มาจากอุบัติเหตุ อย่างไรก็ตาม

กรมธรรม์จะไม่คุ้มครองกรณีดังต่อไปนี้

 • กีฬาผาดโผน
 • ขณะกำลังขึ้นหรือลงหรือขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสารและมีได้ประกอบการโดยสายการบิน
  พาณิชย์และขณะขับขี่
  หรือเป็นพนักงานประจำในอากาศยานใดๆ
 • การฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง
 • โรคระบาด หรืออาการติดเชื้อแบคทีเรีย
 • การแท้งบุตรอันสืบเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
 • กรณีพิพาท หรือ จลาจล
 • สงคราม
 • กัมมันตภาพรังสี
 • ความสูญเสียอันเกิดขึ้นจากการขับขี่ หรือโดยสารรถมอเตอร์ไซค์ จะได้รับความคุ้มครองเพียง 50% ของผลประโยชน์ที่จะได้รับความคุ้มครอง

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy